Ujawniamy tajemnice umysłu

Na temat Mózg i umysł

Nasz umysł nie ma sobie równych. Dlaczego więc czasem nas zawodzi? Zostaliśmy wyposażeni w niezwykle skomplikowane urządzenie, ale nie dano nam instrukcji jego obsługi. Dzięki badaniom psychologów uczymy się lepiej z niego korzystać.

Budda porównał umysł do dzikiego słonia, który wędruje swobodnie, zgodnie ze swymi upodobaniami – aż do czasu, gdy powożący słoniem, poprzez wgląd w naturę swego umysłu i rozwijanie mądrości, będzie w stanie go opanować. Platon z kolei wyobrażał sobie, że racjonalna część umysłu trzyma w dłoniach wodze, by zapanować nad parą koni – emocji i impulsów – ciągnących rydwan, który symbolizuje Ja. Ponad dwa tysiące lat później Zygmunt Freud proponował analogiczny model umysłu. W jego wizji woźnica (czyli ego, będące racjonalnym, świadomym Ja) rozpaczliwie próbuje zapanować nad narowistym koniem (tzw. id, czyli gwałtownymi popędami), podczas gdy rodzice woźnicy (czyli superego, będące irracjonalnym sumieniem) z tylnego siedzenia powozu pouczają go i wytykają mu błędy w sposobie postępowania z koniem.
Budda, Platon i Freud – wszyscy trzej dostrzegali tragizm sytuacji człowieka, który próbuje narzucić swoją wolę czemuś, co jest dużo potężniejsze od niego. A zarazem wszyscy trzej oferowali mu swoje recepty.

Kiedy słoń czegoś chce

POLECAMY

Intensywny rozwój badań naukowych przyniósł dane, które pozwalają zweryfikować te metafory i spojrzeć na nie z nowej perspektywy. Jonathan Haidt, profesor psychologii społecznej z Uniwersytetu w Nowym Jorku, w książce Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne proponuje własną metaforę umysłu. Pisze: „jestem jeźdźcem na grzbiecie słonia. Trzymam w dłoniach wodze i pociągając za nie, mogę nakłonić słonia, żeby skręcił, zatrzymał się albo ruszył z miejsca. Mogę kierować biegiem wypadków pod warunkiem, że słoń nie ma własnych pragnień ani zachcianek. Kiedy jednak słoń naprawdę czegoś chce, nie mam przy nim żadnych szans”.

Która część naszego umysłu to słoń, a co jest jeźdźcem? Po co znalazł się na grzbiecie słonia? W jakich okolicznościach jeźdźcowi zdarza się stracić kontrolę nad słoniem? Jak nakłonić słonia i jeźdźca do lepszej współpracy? Aby przybliżyć się do odpowiedzi na te pytania, Haidt proponuje, by przyjrzeć się umysłowi przez pryzmat ciała, a szczególnie tej jego części, która w tradycji nauk przyrodniczych opisywana jest jako siedlisko umysłu – czyli mózgowi. Świadomość, jak jest zbudowany i jak działa, rzuca światło na podstawowe tryby działania naszego umysłu.

Mózg „gadzi”, mózg „ssaczy”

Jeśli zegniemy nadgarstek, przytkniemy kciuk do śródręcza, a następnie zaciśniemy na nim palce, uzyskamy uproszczony model ludzkiego mózgu. Jego przód znajduje się tam, gdzie kostki palców, a tył jest na grzbiecie dłoni. Przedramię z nadgarstkiem symbolizuje rdzeń kręgowy. Spód dłoni to pień mózgu. Kciuk ukazuje przybliżoną lokalizację układu limbicznego, czyli ciała migdałowatego i hipokampu. Owinięte wokół niego palce to pofałdowana kora mózgowa. Te trzy systemy – pień mózgu, układ limbiczny oraz kora – nabudowane na sobie, razem składają się na tzw. trójcę mózgową, jak ją nazywa psychiatra Daniel J. Siegel, albo na mózg „trójjedyny”, jak określił to specjalista z zakresu neuronauki Paul D. McLean.

Najstarszy z nich ewolucyjnie jest pień – mają go już zwierzęta zimnokrwiste. To tak zwany mózg gadzi, instynktowny. Nie podlega kontroli świadomości i realizuje pierwotne instynkty przetrwania gatunku i ochrony życia. Kontroluje – poza świadomością – podstawowe funkcje ciała i procesy życiowe. Monitoruje stan pobudzenia organizmu; jest kluczowym elementem tak zwanych układów motywacyjnych, które pchają nas do działania, by zaspokoić podstawowe potrzeby: zdobywania pożywienia, szukania kryjówki, zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa. Wykrycie jakiegokolwiek zagrożenia skłania nas do reakcji typu walka, ucieczka lub zastygnięcie. Bez względu na to, która z tych reakcji zostanie uruchomiona, zyskuje bezwzględny priorytet. Mózg „gadzi” wyłącza wówczas wyższe ośrodki neuronalne i przejmuje kontrolę nad całym organizmem. Zatrzymuje racjonalne myślenie, skraca czas reakcji i uruchamia trzymane w pogotowiu zapasy energii, pozwalając na nadludzki wysiłek w walce lub ucieczce. Umysł w trybie „gadzim” staje się wyłącznie reaktywny. Jeśli działamy w tym trybie, nawet neutralną uwagę możemy odebrać jako zaczepkę i odpowiedzieć jednym z trzech pierwotnych wzorców reakcji.

Głęboko w mózgu, jak kciuk opleciony palcami, znajduje się układ limbiczny. W modelu „trójcy” określany jest mianem starego mózgu ssaków albo mózgu emocjonalnego. Ściśle współpracuje z pniem mózgu, wywołując stany emocjonalne. Ogarniające nas uczucia są powiązane z określonymi znaczeniami, ponieważ układ limbiczny stale ocenia bieżącą sytuację: „Czy to jest dobre, czy to jest złe?”. Skłania, by podążać ku temu, co jest dobre/przyjemne, a oddalać się od tego, co złe/nieprzyjemne. Wyposażeni w układ limbiczny, potrafimy przywiązywać się do innych istot, do czego nie są zdolne np. jaszczurki. Pełni on również istotną rolę regulacyjną za sprawą podwzgórza, które kontroluje wydzielanie hormonów (w tym hormonów stresu), pomaga w tworzeniu wspomnień (to rola hipokampu) i reakcji lękowych (dzięki aktywności ciała migdałowatego i powiązania z mózgiem gadzim). Umysł, działając w trybie „ssaczym”, jest również reaktywny i nastawiony na przywiązanie, lgnięcie ku czemuś/komuś lub przeciwnie – awersję do czegoś/kogoś.

Zewnętrzna warstwa mózgu, kora nowa, określana jest jako nowy mózg ssaków, gdyż rozrosła się wraz z pojawieniem się naczelnych, a w szczególności człowieka. W niej powstają pobudzenia niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem organizmu i reakcjami ratunkowymi. Ona pozwala na kreowanie nowych skojarzeń, myślenie, planowanie i podejmowanie decyzji – czyli procesy umysłowe, które mogą uwolnić nas od przymusu reagowania wyłącznie na aktualną sytuację. Środkowa kora przedczołowa jest ośrodkiem empatii i harmonijnego współbrzmienia z innymi; uspokaja emocjonalnie reaktywne warstwy podkorowe. Gdy jej się to nie udaje, dochodzi do wybuchu „limbicznej lawy” gorących emocji, co może prowadzić do niekontrolowanych zachowań. Czujemy wtedy, że „tracimy rozum”, przestajemy działać w trybie namysłu i racjonalnego oglądu, nasz umysł przejmują w posiadanie gad i stary ssak.

Model „trójcy” mózgowej przyjmuje, że nasz rozum „zainstalowany” został w korze, a emocjonalność w starszym ewolucyjnie układzie limbicznym; z perspektywy najnowszych badań neuronalnych wydaje się to jednak sporym uproszczeniem. Dziś wiadomo, że duże części kory, szczególnie w obszarze oczodołowo-czołowym, reagują pobudzeniem na doświadczanie przyjemności lub bólu, poniesienie straty albo osiągnięcie zysku. Okazuje się, iż powstanie kory umożliwiło imponujący rozwój sfery emocjonalnej. Jak zauważa prof. Jonathan Haidt, nasza racjonalność w ogromnej mierze zależy od emocjonalności. Do lamusa należy więc odłożyć przekonanie o możliwości działania umysłu w trybie czysto racjonalnym. Wracając do metafory słonia i jeźdźca: pojawienie się kory nowej dało początek istnieniu jeźdźca i jednocześnie uczyniło słonia dużo zmyślniejszym. W świetle najnowszych ustaleń nie ma sensu przeceniać powożącego – bez słonia byłby on nikim. Dokładniej ich wzajemne relacje opisuje teoria zaproponowana przez amerykańskiego psychologa i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, prof. Daniela Kahnemana.

Jeździec sługą

Anna była w drodze do szkoły. Bała się lekcji chemii. Nie była pewna, czy uda jej się opanować dzisiaj klasę. Choć tak naprawdę nie należało to do obowiązków woźnej.
Co się dzieje w twoim umyśle, gdy czytasz te zdania? Czy z każdym z nich uaktualniasz obraz, jaki powstał w twojej wyobraźni? Większość z nas na początku widzi uczennicę, potem nauczycielkę, by w końcu zrozumieć, że chodzi o woźną. Na podstawie faktów, które rejestrujemy, stale dokonujemy utajonego wnioskowania. Nasz umysł cały czas aktywnie tworzy sens z napływających danych zmysłowych, na bieżąco ocenia wszystkie doświadczenia, podsuwa myśli i obrazy. Te wnioskowania i komentarze powstają automatycznie i stanowią znaczną część metaforycznego słonia. Obejmuje on wszystkie wrażenia na progu świadomości: przeczucia, emocje, nieodparte impulsy, zamiary i doznania cielesne. Jest ich ogrom. Daniel Kahneman, profesor psychologii Uniwersytetu Princeton, nazywa je Systemem 1, intuicyjnym, globalno-dynamicznym. Ten tryb funkcjonowania umysłu jest szybki, działa niejako bezwysiłkowo, nie mamy w nim poczucia świadomej kontroli. Oto kilka przykładów automatycznych działań, które wykonujemy (czy raczej – wracając do metafory – wykonuje je słoń) w trybie automatycznym: dzięki niemu odwracamy głowę w kierunku źródła dźwięku, wykrywamy wrogość w czyimś spojrzeniu, kończymy zdanie: Stolicą Francji jest…, potrafimy oszacować, pod jakim kątem odbić lecącą w naszą stronę piłkę, a także rozumiemy proste zdania.

System 1 jest podstawą naszego funkcjonowania w świecie – rejestruje wszystko, co się wokół dzieje, samorzutnie tworzy skojarzenia, ocenia (czy jest bezpiecznie, na co warto zwrócić uwagę), błyskawicznie wyciąga wnioski i natychmiastowo reaguje.

Myśląc o sobie, utożsamiamy się jednak raczej z Systemem 2, czyli Ja świadomym, rozumującym, mającym określone przekonania, podejmującym decyzje. Ten system zawiaduje różnorodnymi czynnościami – od wsłuchiwania się w tłumie w słowa konkretnej osoby, utrzymywanie szybkiego tempa marszu, aż po wypełnianie deklaracji podatkowej. Wszystkie one jedno mają wspólne: wymagają skupienia uwagi. Umysł, wchodząc w ten tryb, działa w sposób racjonalno-analityczny, metodycznie, krok po kroku, a zatem powoli.

Nie starczyłoby nam życia, by być wyłącznie racjonalnymi, rozważać świadomie każdą decyzję i drobiazgowo analizować każde „za” i „przeciw”. Zresztą chcemy sobie zaoszczędzić wysiłku – jak zauważa Stanisław Jerzy Lec: „Ludzie lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia”. Dlatego to szybki, „intuicyjny” tryb odpowiada za większość naszych opinii, decyzji i wynikających z nich reakcji. To on bez przerwy generuje i podsuwa Systemowi 2 rozmaite sugestie, myśli i obrazy, a ten jedynie je monitoruje, interpretuje, rozumowo weryfikuje i uzasadnia. Z tej perspektywy jeździec jest raczej sługą, nie zaś woźnicą, który kieruje słoniem wedle swojej woli. Jeśli słoń (System 1) uzna coś za brzydkie, wstrętne lub niedopuszczalne, jeździec (System 2) może jedynie wyszukać dowody uzasadniające stanowisko słonia.

Problem pojawia się, gdy posiadane przez nas (a umiejscowione w słoniu) głębokie, intuicyjne przekonania nie przystają do rzeczywistości lub utrudniają nam funkcjonowanie, a my używamy racjonalnego trybu nie po to, by dociec prawdy, ale jedynie by uzasadniać te nieadekwatne przekonania.

Weźmy przykładowo tzw. depresyjną triadę poznawczą, opisaną przez Aarona Becka, a doświadczaną przez osoby cierpiące na depresję. Mają one przeświadczenie, że: „są do niczego”, „świat wokół nich jest zły”, „a w przyszłości nie będzie lepiej”. Ich umysł wypełniają powracające myśli, potwierdzające te trzy przekonania, oraz obrazy, które wzmacniają poczucie beznadziei i przeczucia najgorszego. Pętla się zacieśnia – negatywne myśli wzbudzają nieprzyjemne odczucia, które jeszcze bardziej zniekształcają procesy myślenia. Słoń całkowicie przejmuje kontrolę nad jeźdźcem i wiezie go na zatracenie.

Tryb „działania”: rozwiązując problem

Nasz umysł zaprogramowany jest do identyfikowania i rozwiązywania problemów – oba systemy, zarówno automatyczny, intuicyjny, jak i ten kontrolowany, racjonalny, ściśle w tym celu współpracują. Zmagając się z zadaniami, umysł zazwyczaj działa w sposób nawykowy, wielekroć sprawdzony. Jest to tryb „działania” lub ukierunkowany na cel – jak nazywają go John Teasdale, Mark Williams i Zindel Segal, psychologowie kliniczni rozwijający model terapii poznawczej opartej na uważności. Wchodzimy w ten tryb, gdy dostrzegamy, że to, co jest, odbiega od tego, czego byśmy pragnęli lub co naszym zdaniem powinno być. Takie niezgodności mają dwa następstwa. Po pierwsze, automatycznie wyzwalają przykre uczucia, takie jak niezadowolenie, smutek, rozczarowanie. Po drugie, uruchamiają nawykowe wzorce działania, które mają zmniejszyć przepaść między stanem obecnym a pożądanym. Kiedy skupiamy się na jakimś celu (na przykład, by przeczytać ten tekst albo zwrócić na siebie uwagę przystojnego sąsiada), wchodzimy w tryb „działania” i nie zatrzymujemy się, póki rozbieżność nie zniknie.

Wyobraźmy sobie, że właśnie przeżywamy rozstanie z ukochaną osobą. Odeszła, zostawiła nas. Sytuacja mocno odbiega od pożądanej. Umysł w trybie działania podpowiada nam różne rozwiązania: na przykład możemy walczyć o utrzymanie związku albo poszukiwać nowego partnera, a może sięgnąć po coś, co pozwoli szybko pozbyć się dyskomfortu emocjonalnego. Któryś z tych sposobów wybieramy jako cel i zaczynamy działać.

Dzięki trybowi „działania” możemy osiągać rozmaite cele i działać efektywnie. Pojęciowe rozwiązywanie problemów, o ile stosujemy je celowo i do odpowiednich kwestii, jest jednym z najbardziej imponujących przymiotów naszego umysłu. Problem w tym, że w tym trybie nasze myślenie i działanie zwykle wcale nie jest celowe, świadome i planowe; przeciwnie, często rozpoczyna się i jest podtrzymywane automatycznie, jako nawyk umysłowy, mający swoje źródło w „głębokich warstwach psychiki” (czyli w metaforycznym słoniu).

Zakleszczenie w trybach

Wróćmy do sytuacji, gdy zostawił nas wieloletni partner. Możemy dojść do wniosku, że porzucił nas, gdyż mamy jakiś defekt, jesteśmy beznadziejni, nie można nas kochać, świat jest wrogi i już nigdy nikogo bliskiego nie spotkamy. Takie myśli nie wskazują na żadne rozwiązanie, nie prowadzą do celu, przeciwnie – utrzymują niezgodność pomiędzy tym, co jest, a czego oczekujemy. Skąd się biorą? „Czy człowiek ma prawo uważać się za autora myśli nieproszonych?” – pytał kiedyś Stanisław Jerzy Lec. Zakleszczony w trybach umysł bez ustanku przetwarza te same treści (czyli ruminuje). Bez końca snujemy wewnętrzną opowieść: „jestem sama – nie chcę być sama – zostałam porzucona – nie chcę tak się czuć – nigdy nie spotkam nikogo dla siebie – a potrzebuję związku – jestem beznadziejna i nieszczęśliwa – chcę być szczęśliwa…”. Ta odtwarzana w głowie historia zawęża świadomość, zapycha umysł, rodzi napięcia.

Umysł obiera taką samą strategię, gdy chcemy osiągać cele w zewnętrznym świecie, jak i w tym wewnętrznym, osobistym – takie jak: bycie szczęśliwym, nieodczuwanie lęku czy niepoddawanie się zamartwianiu. Jednakże w przypadku celów osobistych tryb „działania” często zawodzi. Jeśli niezgodności dotyczą spraw, gdzie trudno jest podjąć natychmiastowe działania (jestem nieszczęśliwa – a chcę być szczęśliwa, lecz nie wiem, co mogę zrobić?), umysł może jedynie żonglować pojęciami/wyobrażeniami w nadziei, że w ten sposób znajdzie jakieś rozwiązanie. Powtarza to wielokrotnie, traktując myśli i idee jako realne byty i ograniczając tym samym kontakt z aktualnym doświadczeniem. W trybie „nawykowego działania” umysł interesuje się chwilą obecną tylko po to, by monitorować sukcesy lub porażki w dążeniu do celu. W przypadku osoby z triadą depresyjną będą to głównie porażki. Ilekroć spotka ją coś przykrego, potraktuje to jako argument na rzecz pra...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę 20% TANIEJ

Zobacz więcej

POLECAMY

Przypisy