Stoję sobie na drodze do szczęścia

Wstęp

Ewa Trzebińska przygląda się pułapkom, jakie zastawia nasza psychika, by utrudnić nam osiągnięcie szczęścia.

Na niczym w życiu nie zależy nam tak bardzo jak na szczęściu. Choć stale o nie zabiegamy, zwykle nie jesteśmy tak szczęśliwi, jak chcielibyśmy. Dlaczego tak trudno być szczęśliwym? Okazuje się, że nasza psychika zastawia pułapki i rodzi paradoksy, które skutecznie komplikują nam drogę do szczęścia. Oto niektóre z nich.

Tak bardzo się staram, a jestem coraz mniej szczęśliwa.

Przeszkodą w osiągnięciu szczęścia mogą być nasze marzenia i dążenia. Cele, jakie sobie stawiamy, wpływają na to, jak nam się wiedzie. Jeśli nasze cele są nieodpowiednie, to im bardziej staramy się je osiągnąć, tym jest nam gorzej. Robert Emmons z University of California ustalił w swoich badaniach, że ludzie są tym mniej zadowoleni z życia, im bardziej odległe są ich zamierzenia i im bardziej ogólnikowe jest wyobrażenie tego, do czego dążą. Marzenie, aby zostać kimś wybitnym, może skutecznie unieszczęśliwić młodego chłopaka. Długo bowiem będzie musiał czekać, aż się to stanie. A co gorsza nie wiadomo, co konkretnie musi osiągnąć, aby mógł przypisać sobie wyjątkowość. Nie wiadomo też, jak pozna, czy się do niej zbliża, czy raczej się od niej oddala.
Związek między celami życiowymi a jakością życia badał Brian Little z Carleton University w Kandzie. Opisał aż pięć rodzajów zamierzeń, które prowadzą nieuchronnie do cierpienia i zniechęcenia. Po pierwsze, można postawić przed sobą cele nieważne. Ograniczenie starań do spraw prozaicznych i przyziemnych, takich jak utrzymanie porządku w mieszkaniu czy unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, powoduje, że nasze życie zaczyna się nam wydawać pozbawione znaczenia. A utrata poczucia sensu życia jest jednym z najdotkliwszych cierpień. Po drugie, niektóre zamierzenia określone są zbyt słabo, aby można było rozsądnie zaplanować, jak je osiągnąć, a następnie skutecznie kontrolować przebieg ich realizacji. Człowiek, który podąża za jakąś mglistą ideą, traci panowanie nad swoim życiem, jest zdezorientowany i ma poczucie zagrożenia. Po trzecie, niebezpiecznie jest stawiać sobie cele, które nie odpowiadają naszym zdolnościom i umiejętnościom...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI