Sposób na egzamin

Wstęp

Powszechne jest przekonanie, że wynik egzaminu zależy wyłącznie od poziomu wiedzy i umiejętności zdającego. Nic bardziej błędnego. Wpłynąć na to może np. układ testu. Jeżeli na początku pojawią się pytania trudne, to wyniki mogą być gorsze. Również informacja o trudności testu może modyfikować uzyskiwane wyniki. Ważnym czynnikiem jest też przekonanie o własnej skuteczności.

Niejednokrotnie uzyskiwane przez nas wyniki egzaminów na studiach były nieadekwatne do posiadanej wiedzy. Dlatego postanowiliśmy się przyjrzeć, jakie czynniki są tego przyczyną. Założyliśmy, że może kolejność pytań sprawia, że nie zawsze jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać posiadaną wiedzę. Poszukując badań i teorii, które mogłyby zweryfikować dotychczasową perspektywę problemu, oparliśmy się w szczególności na tych, które wskazują na znaczenie poczucia własnej skuteczności oraz identyfikacji z obecnym działaniem.

POLECAMY

Zapraszamy również do przeczytania innego artykułu: Ballada romantyczna. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Poczucie własnej skuteczności

Przekonanie o własnej skuteczności jest istotne, gdyż decyduje o podjęciu działania i towarzyszących temu uczuciach. Ponadto wpływa na zaangażowanie, na wybór strategii działania i wytrwałość w dążeniu do celu. Informacje na temat własnej skuteczności zdobywamy głównie na podstawie osiągnięć w wykonywaniu czynności. Jeżeli wielokrotnie doznamy powodzenia, to prawdopodobnie ukształtuje się w nas pozytywne przekonanie o własnej skuteczności. Wyniki badań (Bandura, Carrara, Barbaranelli, Gerbino, Pastorelli, 1993) wskazują ponadto, że własna skuteczność wiąże się ze zdolnością do radzenia sobie z naukowym rozwojem i umożliwia opieranie się negatywnym wpływom. Na wyniki ma wpływ również płeć badanych. U nastoletnich kobiet w porównaniu z mężczyznami zaobserwowano silniejsze poczucie skuteczności w radzeniu sobie z naukowymi zadaniami, z odrzucaniem presji rówieśników i odczuwaniem empatii. Ponadto są bardziej prospołeczne w zachowaniu, mniej skłonne do zachowań przestępczych i bardziej skłonne do depresji. Jednak wątpią one w swoją skuteczność w radzeniu sobie z negatywnymi stanami uczuciowymi.

Dysonans poznawczy

Wydawało nam się również, że na badaną przez nas sytuację może mieć wpływ zjawisko dysonansu poznawczego. Według Elliota Aronsona, wpływ dysonansu zauważalny jest w sytuacjach, w których sposób, w jaki się zachowujemy, narusza nasze pojęcie o sobie, a co za tym idzie – powoduje pewne psychologic...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI