Skrzywdzone krzywdzicielki

Rodzina i związki Praktycznie

Miłość matczyną postawiliśmy na piedestale, traktujemy ją jako ideał wszelkiej miłości. Potrafimy usprawiedliwiać nią klapsy, krzyki, wyzwiska. Dlatego tak trudno nam uwierzyć, że kobiety są w stanie wykorzystywać seksualnie swoje dzieci.
 

A matki-krzywdzicielki są w różnym wieku, pochodzą z różnych grup społecznych i zawodowych, żyją samotnie lub z partnerem, mają różne możliwości intelektualne i zainteresowania. Stosują każdą formę przemocy: emocjonalną, fizyczną, seksualną. Mogą zachowywać się uwodzicielsko, nadopiekuńczo lub sadystycznie. Sprzyjają im częstsze niż w przypadku innych osób kontakty fizyczne z dziećmi, większa bliskość cielesna i emocjonalna. Bardzo trudno rozpoznać, jaki jest prawdziwy cel działania matek-krzywdzicielek.

Formy przemocy

POLECAMY

Aby rozpoznać, jakie na pozór normalne zachowania matek są w rzeczywistości nadużyciami, trzeba zrozumieć, na czym polega przemoc seksualna. Moje rozumienie tego zjawiska wynika z prowadzonej od 30 lat psychoterapii dorosłych i dzieci, którzy doznali przemocy seksualnej, oraz z badań własnych. Przemoc seksualną podzieliłam na wewnątrzrodzinną i zewnątrzrodzinną. Sprawcami tej pierwszej są zazwyczaj bezpośredni opiekunowie dzieci, czyli rodzice biologiczni, adopcyjni lub zastępczy (albo osoby pe...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI