Skąd się bierze wytrwałość

Ja i mój rozwój Praktycznie

Aby osiągnąć zamierzone cele, trzeba wytrwale do nich dążyć. Sprzyja temu wiele różnych warunków, my przedstawiamy 7 z nich: te, które są szczególnie ważne.

1. Umiejętność radzenia sobie z pokusami. Pomaga w tym raczej zimne (racjonalne) niż gorące (emocjonalne) wyobrażenie celu.

2. Koncentrowanie uwagi na aktualnym celu i podtrzymywanie jego znaczenia, co pozwala wyłączyć inne, konkurencyjne motywy.

3. Przekonanie o swobodzie wyboru, czyli świadomość, że mamy wybór zarówno celu, do którego dążymy, jak i sposobu jego osiągnięcia. Wszelkie zewnętrzne przymusy lub ograniczenia zmniejszają poczucie swobody wyboru i mogą budzić opór.

4. Przekonanie, że mamy...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI