Siostra agnostyka

Między słowami

Od dawna zastanawia mnie, jak wiele osób stresuje się z powodu Świąt Bożego Narodzenia. 

Świętowanie Bożego Narodzenia oznacza konfrontację z Niepojętym, z Tajemnicą. Co to znaczy?

POLECAMY

Tajemnica to nieprzeniknione, niewiadome, nieogarnione… 

W gruncie rzeczy nie przestaję być duchową siostrą agnostyka. Agnostyk – taki prawdziwy – wie, że nie wie, i rezygnuje, godzi się ze swoją niewiedzą…. Ale czy zdaje sobie sprawę z tego, co to znaczy? Czy nie godzi się z tą niezawinioną niewiedzą zbyt łatwo? Niejako z natury? Jako z konsekwencją człowieczeństwa.

Obawiam się, że nasze współczesne święcenie tajemnicy Wcielenia jest przygniecione sentymentalnym sztafażem; w tym sztafażu jest zaproszenie, by koncentrować się na tym, co jest tradycyjnie ulubioną baśnią osnutą na motywach apokryficznych – czasem ewangelicznych.

Poważna problematyka teologiczna i filozoficzna jest przygłuszona; trwale zalana tradycyjną bajecznością. Niepokoi mnie narastający wpływ utrzymują...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI