Dołącz do czytelników
Brak wyników

Między słowami

12 czerwca 2020

NR 1 (Styczeń 2018)

O feudalizmie

62

– Czy w waszym kraju wygrała demokracja? 
– Nie, mamy remis.
 

Feudalizm, jak wiadomo, to ustrój społeczno-polityczny typowy dla Europy średniowiecznej. Stosując współczesną terminologię, należy go uznać za twór autokratyczny, w którym rządziła niewielka grupa feudałów, a reszta ludności była podporządkowana prawom wydawanym i interpretowanym w sposób dowolny przez rządzących.

Nie chce się wierzyć, że teraz, na początku XXI wieku, w rozwiniętej cywilizacji pewne cechy tego systemu są nadal widoczne. Już w młodości zrozumiałem, że sławetny socjalizm w ZSRR i podległej mu PRL był wariantem państwa feudalnego, którym rządziła wąska grupa funkcjonariuszy partyjnych, stojąca ponad prawem i kontrolująca obywateli. 

Po upadku ZSRR wszystkie satelickie radzieckie kraje azjatyckie oraz sama Rosja przeistoczyły się w archaiczne feudalne satrapie, natomiast europejskie kraje-satelity odtworzyły dawne struktury demokratyczne, które w satrapiach pełnią rolę fasadową i maskują autokratyczny charakter rządzenia. Jak w złośliwym kawale: parlament Uzbekistanu uchwalił ustawę, że jest parlamentem. W satrapiach w każdej chwili te pseudodemokratyczne instytucje można zlikwidować, zostawić tylko administrację rządową, policję, armię i służby specjalne, a żaden obywatel tego nawet nie zauważy. Jak widać, rozwój demokratyczny na naszym globie ma charakter zmienny. W jednych miejscach demokracja się rozwija, w innych słabnie. Osłabienie demokracji, jak pokazuje historia, prowadzi do stagnacji i obniżenia dobrobytu obywateli. Jak określić w prostych słowach proces osłabie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy