O feudalizmie

Między słowami

– Czy w waszym kraju wygrała demokracja? 
– Nie, mamy remis.
 

Feudalizm, jak wiadomo, to ustrój społeczno-polityczny typowy dla Europy średniowiecznej. Stosując współczesną terminologię, należy go uznać za twór autokratyczny, w którym rządziła niewielka grupa feudałów, a reszta ludności była podporządkowana prawom wydawanym i interpretowanym w sposób dowolny przez rządzących.

POLECAMY

Nie chce się wierzyć, że teraz, na początku XXI wieku, w rozwiniętej cywilizacji pewne cechy tego systemu są nadal widoczne. Już w młodości zrozumiałem, że sławetny socjalizm w ZSRR i podległej mu PRL był wariantem państwa feudalnego, którym rządziła wąska grupa funkcjonariuszy partyjnych, stojąca ponad prawem i kontrolująca obywateli. 

Po upadku ZSRR wszystkie satelickie radzieckie kraje azjatyckie oraz sama Rosja przeistoczyły się w archaiczne feudalne satrapie, natomiast europejskie kraje-satelity odtworzyły dawne struktury demokratyczne, które w...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI