Seksualność - siła witalna

Otwarty dostęp

„Żyjemy w głębokiej iluzji na temat natury tak zwanej energii seksualnej. Seksualność jest twórczą energią wszechświata, źródłem wszystkich zjawisk i form. Ta uniwersalna siła życiowa daje nam dostęp do nieograniczonych zasobów wewnętrznej mocy. Kiedy naprawdę ją przebudzimy, jesteśmy wolni, niezależni i świadomi”.

Z perspektywy Wschodu jesteśmy wciąż zanurzeni w gęstości ciemnej, zdegenerowanej epoki Kali-Yugi – czasu zbiorowego transu i deformacji polegającej na tłumieniu wszystkiego, co jest naturalne i czyste. Miarą kolektywnego mroku jest stopień stłumienia i degradacji naszej indywidualnej siły życiowej, którą nazywamy seksualnością. Im bardziej ta siła jest tłumiona poprzez umysł, tym w bardziej zdegenerowany sposób wyraża się na nieświadomym poziomie. 

Przez tysiące lat przedstawiana przez ideologie religijne jako grzech i tabu, została naznaczona jako coś negatywnego i wstydliwego. Duchowość została oddzielona od ciała, a seksualność od miłości. W taki sposób społeczeństwa zostały odcięte od wewnętrznego zasilania, osobistej mocy, stając się przewidywalnymi i podatnymi na manipulacje.

Stłumienie i ograniczanie są głównymi metodami na utrzymanie kolektywnej świadomości w strefie mroku.
Poprzez tysiące lat tłumienia naturalnych potrzeb ciała, serca i instynktów ludzkość stworzyła cywilizację prawnie usankcjonowanej przemocy. W dobie gwałtownego przyspieszenia rozwoju techniki przemoc ta wyraża się jako postępująca degradacja środowiska i wyobcowanie od natury poprzez manipulację genetyczną i technologiczną. Społeczeństwo, które współtworzymy, nadal oparte jest na prymitywnych stosunkach własnościowych realizowanych przez oficjalne lub ukryte rozwiązania siłowe. Patriarchalną strukturę społeczną zawsze cechowało kreowanie podziałów, tworzenie konfliktów i wojen. Co miało i ma na celu zastraszenie społeczeństwa, by zgodziło się na rozbudowanie zaostrzonych mechanizmów kontroli.
System ten wspiera nieświadome części wewnątrz nas działające w cieniu, które reprezentują niedojrzałe cechy ludzkości. Można powiedzieć, że wszystko, czego w sobie nie akceptujemy i staramy się nie pokazywać innym, wyrażone przykładowo przez stłumiony gniew czy pożądanie, jest wynikiem oddziaływania deformacji tego systemu na nas. 

Deformacji polegającej na niedopuszczaniu do głosu tego, co jest naturalne i autentyczne.

Osoby ze stłumioną siłą życiową nie mają dostępu do wewnętrznego zasilania, swojej osobistej mocy. Można nimi łatwiej sterować, są bardziej podatne na wszelkie rodzaje manipulacji. Taką funkcję tłumienia mają ograniczające nas prawa, zakazy, ideologie i systemy religijne. Nieprzypadkowo dzięki tym zakazom i ograniczeniom istnieje olbrzymie, mroczne podziemie podtrzymujące i obsługujące zdeformowane, głodne części naszej kolektywnej nieświadomości. Kultura, która w świetle dnia tłumi naturalne potrzeby i instynkty, w ciemności nocy przeobraża się w cywilizację gwałtu.

Seksualność jako uniwersalna siła życiowa

Od wielu lat w rozwiniętych zachodnich krajach rozwija się głęboka duchowość inspirowana przez wschodnie tradycje mistyczne, takie jak Tao czy Tantra. Alternatywna część społeczeństwa odnawia swoje połączenie z ziemią, przyrodą, naturalną siłą ukrytą w naszych ciałach. Powracają dawno zapomniane pogańskie oraz szamańskie rytuały i tradycje celebrujące połączenie ducha i cielesności w unikatowej ekspresji i bogactwie doznań.
Z tym nurtem przychodzi także uznanie prawdziwej natury energii seksualnej jako czystej mocy życia. Pojawia się zrozumienie, że nasza seksualność nie jest jedynie instynktem przetrwania gatunku, ale przyczyną istnienia nas i całego wszechświata. 

Z tej perspektywy energia seksualna jest widziana jako źródło życia rodzącego się w niezgłębionej przestrzeni – połączenia przyciągających się przeciwieństw: światła i ciemności, chaosu i harmonii, ognia i wody, żeńskiego i męskiego. Wszechświat jest nieustającym tańcem polarności, które dążą do unii. Makrokosmos i mikrokosmos przenikają się. Prawo przyciągania i jednoczenia dotyczy też atomów ciała i struktur osobowości.

Seksualność w tym głębokim znaczeniu jest siłą życiową, która aktywuje nasz wewnętrzny ogień i poczucie błogości. Jest ewolucyjną mocą, którą na Wschodzie nazwano Kundalini. Energia Kundalini pojawia się w nas, kiedy silne biologiczne instynkty łączą się z wymiarem serca i ducha. Siła ta stopniowo wypełnia i oczyszcza nasze ciała, otwierając nowe wymiary odczuwania i postrzegania. 

Dzięki jej aktywacji mamy możliwość uzdrawiania, kreacji i manifestowania rzeczywistości. Głęboka polaryzacja seksualna zapewnia energię potrzebną do osiągnięcia wyższej świadomości. Jest kluczem do naszego wielowymiarowego rozwoju, odkrywania i manifestowania naszej mocy, celu, błogości i wolności.

Kiedy uda nam się aktywować pierwotne pokłady naszego libido, wzniecamy w sobie żywioł ognia, podnoszący częstotliwość wibracji. Poprzez podniesienie ciepła do wyższych subtelnych ośrodków energetycznych tzw. czakr, nasze ciało staje się bardziej elastyczne, gorące, a jednocześnie świetliste.

Kosmiczna seksualność i ewolucja duchowa

Z perspektywy mistycznych nauk Wschodu jesteśmy nie tylko czystą świadomością, ale również przestrzenią rozumianą jako żywa matryca, z której rodzi się wszelkie życie, stanowiącą pierwotny aspekt żeński.

Natomiast świetlista świadomość, jako pierwotny aspekt męski, wypełnia światłem tę kosmiczną pustkę. Dzięki polaryzacji i połączeniu świetlistości i pustki „rodzi” się wszechświat. Towarzyszy temu wewnętrzny ruch świadomości, ruch wynikający z potrzeby poznania siebie, potrzeby wyłonienia swojej tożsamości, przebudzenia do samoświadomości.

Według ezoterycznej wiedzy wszechświat wyraża się w dwunastu wymiarach czasu i przestrzeni – od najbardziej gęstych, nisko wibrujących przestrzeni, minerałów, roślin i zwierząt, poprzez rozwój indywidualności w spolaryzowanych pozytywnie i negatywnie światach, do grupowej tożsamości i bezcielesnych przejawów kolektywnej świadomości.
Istotą kosmicznej ewolucji jest podział na coraz mniejsze części, aby w rezultacie wykreować nieograniczone spektrum przeciwieństw i skrajności. Im większa polaryzacja przeciwieństw, tym większa energia może powstać w wyniku ich interakcji. 

Dzięki temu mogą powstać nowe formy istnienia o jakościach dopełniających się nawzajem. Różnorodne, wyspecjalizowane formy płci rozwijają się przez połączenie się ze swoim odpowiednikiem.

Ewolucja – ascendencja świadomości polega na przebudzeniu energii zawartej w największej gęstości, przy stopniowym podniesieniu jej do coraz wyższych wymiarów. Etap duchowego wzniesienia charakteryzuje głęboka polaryzacja seksualna, kiedy wszystko, co zostało podzielone, na powrót się łączy. Cały proces opiera się na przyciąganiu i spotkaniu spolaryzowanych aspektów, które w wyniku fuzji doświadczają iluminacji.
Wiele istot w swoim indywidualnym rozwoju znajduje się na tym etapie. 

W ten cykl wpisuje się Droga Mistycznej Seksualności, która umożliwia transformację nieświadomych części nas i wzniesienie do wyższego poziomu istnienia.

Przywołanie oświeconej męskiej mocy

Jesteśmy świadkami odradzania się kobiecej mocy. Energia Bogini stopniowo powraca na Ziemię. Kobiety przejmują inicjatywę we wszystkich dziedzinach życia, często przejmując role do tej pory zarezerwowane dla mężczyzn. Kobiety potrafią się lepiej zorganizować i współpracować razem. Stanowią większość uczestników warsztatów osobistego rozwoju, pracują nad sobą, rozumiejąc konieczność kontaktu z nieświadomością i osobistym cieniem.

Po męskiej stronie jest wiele do zrobienia. Niedojrzała męskość podtrzymuje dotychczasowy patriarchalny system wartości. Niedojrzała męskość stara się utrzymać kontrolę i władzę poprzez kreowanie podziałów, tworzenie konfliktów i wojen. 

Ta kontrola się nasila wraz z rozwojem nauki i nowych technologii. W wyniku eksploatacji zasobów planety nastawionej tylko na zysk, naturalne środowisko naszej planety zostało zdegradowane. Stary patriarchalny system opiera się na ukrytym mechanizmie samozniszczenia. Reprezentowany przez tę cześć kolektywnej świadomości, która woli unicestwić wszystko wokół, włącznie ze sobą, niż zmienić się i oddać władzę. 

Potrzebna więc jest praca z niedojrzałym aspektem męskim, który rywalizuje, dążąc do dominacji i eksploatacji otoczenia. Potrzebna jest aktywacja zdrowych, dojrzałych aspektów męskich, takich jak stabilna obecność, świadkująca świadomość, widzenie świata z szerokiej perspektywy, współczucie, transparentność, zgodność wyrażonej intencji z działaniem.

Na poziomie metafizycznym istnieje ogromna potrzeba przebudzenia duchowego męskiego pierwiastka na tej planecie. Potrzeba przywołania oświeconej mocy, która zainicjuje zmiany i zapłodni ziemię nową wizją. Jest to siła penetrująca z góry, przygotowująca przestrzeń na przychodzące zmiany, ustanawiająca na powrót miłosne połączenie nieba i ziemi, rozświetlająca, pokazująca drogę. Moc ta sprowadza ducha do ciała, przynosząc świadomość do najgęstszych, ukrytych poziomów egzystencji.

Święta unia w chwili śmierci

Energia seksualna jest przyczyną naszego poczęcia i pojawienia się w ciele fizycznym. Dzięki połączeniu się męskich i żeńskich aspektów powstaje życie. Seksualność odgrywa też główną rolę w procesie umierania i oddzielenia duszy od fizycznego ciała.

Jednym z fundamentalnych lęków ego jest lęk przed zniknięciem, rozpuszczeniem. Świadkując własnemu przemijaniu, bardziej możemy otworzyć się na puszczenie tego, co potrzebuje w nas umrzeć. W czasie praktyki medytacyjnej możemy stopniowo przyzwyczajać nasze ciało do tego, że rozpuszczanie ego, zniknięcie identyfikacji nie wiąże się z fizycznym unicestwieniem. Wdech: narodziny – wydech: odejście. W taki sposób tu i teraz możemy przekroczyć uwarunkowania związane ze śmiercią. Dla większości śmierć kojarzy nam się z nieuchronnym końcem, z bólem opuszczenia tych, których kochamy. Łączy się z ciemną i zimną pustką oraz chorobą. Doznania w czasie śmierci mogą być jednak inne.
Buddyzm tybetański tak interpretuje proces umierania:

Kiedy zbliżamy się do końca naszego życia, po wydaniu ostatniego oddechu, pochodząca od matki czerwona esencja, umiejscowiona na poziomie czakry sakralnej, zaczyna przemieszczać się w kierunku czakry serca. Jednocześnie biała esencja, pochodząca od ojca, powoli schodzi w dół z okolic szyszynki. W pewnym momencie obydwie esencje łączą się ze sobą w centrum czakry serca. Przechodzimy przez rodzaj wewnętrznej implozji, jednocząc się z najgłębszym wymiarem istnienia. Połączenie naszych wewnętrznych żeńskich i męskich pierwiastków wyzwala ekstazę o kosmicznej mocy. 

Nasza śmierć jest niczym innym, tylko najsilniejszym w życiu orgazmem.

Tantryczni jogini całe życie przygotowują się na tę właśnie chwilę. Aby w momencie śmierci, w pełni otworzyć się na nieskończoną błogość unii żeńskich i męskich esencji w sercu. Doznać iluminacji i duchowej samorealizacji.

Nieprzygotowani nie jesteśmy w stanie wytrzymać takiej dawki błogości i już na wstępie procesu tracimy przytomność. Podobnie jak bywa z przedwczesnym wytryskiem, zanim zaczniemy, już kończymy.  
Nasza świadomość (dusza) odzyskuje przytomność dopiero po paru dniach, dopiero wtedy orientujemy się, że opuściliśmy fizyczne ciało.

Dla adeptów mistycznej seksualności każde odczucie może być rozpoznane jako święta unia żeńskiego i męskiego pierwiastka. Jakiekolwiek poruszenie energii może stać się iskrą orgazmicznej błogości wypełniającej całe ciało.

Na drodze do doświadczenia świętej seksualności stoją nasze stare tożsamości i blokujące nas przekonania. Wszystko, co powoduje przywiązanie do trudnych doświadczeń z przeszłości, tego, jak postrzegamy siebie i naszą seksualność.  Jednak wszystko się zmieni, jeśli pozwolimy im odejść.

Trening w domu tantry 

Większość z nas uważa, że ma dobry kontakt ze swoją sferą seksualną. Jednak nie zdajemy sobie sprawy, że wskutek oddzielenia od miłości i duchowości, poprzez zatrucie ludzkiego ciała pamięcią wojen i nadużyć, nasza seksualność wyraża się w szczątkowy sposób.
Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, jaki potencjał nosimy w sobie.  I jak niewiele trzeba, aby go obudzić.

Postrzegając seksualność jako uświęconą moc zawartą w nas, niezależną od zewnętrznych okoliczności, możemy wyzwolić się z nieświadomych uwarunkowań, zakodowanych w naszych ciałach przez generacje. Możemy uwolnić się od uczuć wstydu, poczucia winy, umniejszania siebie i zależności od opinii innych. Wypuścić blokady i zranienia nagromadzone w trakcie epoki wojen, nadużyć i traum. Dzięki pracy z ciałem i energią seksualną możliwe jest całkowite uzdrowienie i transformacja cierpienia zapisanego w naszym DNA. Możemy wyjść z roli ofiary, wziąć pełną odpowiedzialność za nasze życie i sferę seksualności. W rezultacie być w stanie wejść w głęboką relację z drugą osobą, otwierając całkowicie nowy wymiar wysokowibracyjnej fizycznej miłości połączonej z poczuciem wolności.

Dom Tantry od długiego czasu tworzy przestrzeń głębokich spotkań między kobiecością i męskością, wzajemnego rozpoznania się, łączenia i eksploracji wielowymiarowego spektrum energetycznego. W tej przestrzeni materializuje się nasza wspólna intencja i wizja świata, w którym chcielibyśmy żyć. Świata wolności i tolerancji, życia w zgodzie z kosmicznymi prawami.

Metody arjuwedy i wschodniej tradycji tantrycznej pozwoliły na opracowanie tantrycznego sposobu pracy z ciałem w celu przebudzenia energii i wyższej świadomości. W rezultacie sztuka tantrycznego dotyku otworzyła pole do integracji cielesności i duchowości. 
Tak zwany masaż tantryczny stał się idealną medycyną dla społeczeństwa oddzielonego od natury, zgłodniałego miłości i dotyku połączonego z sercem.

W celu konsolidacji wiedzy i regularnej praktyki tantrycznej z pracą z ciałem poprzez masaż opracowaliśmy unikatowy holistyczny program masażu tantrycznego uwzględniający potrzeby obecnych czasów.
Zapraszamy do dołączenia do programu wiosną 2023.
https://houseoftantra.org/holistyczny-mistrzowski-program-tantrycznego-masazu/

Mistyczna seksualność staje się środkiem do uzdrawiania siebie nawzajem. 
W ramach działalności Domu Tantry realizujemy również program uzdrowienia kolektywnego cienia i przebudzenia indywidualnej mocy życiowej. 

Na bazie siedmioletnich doświadczeń opracowaliśmy program rozwoju na drodze świętej seksualności. Jego początkiem jest tygodniowy retrit przebudzenia i uzdrowienia seksualności „Feniks Misterium”.

Jego specyfiką jest świątynne podejście do pracy z ciałem oraz intensywność, która umożliwia głębokie doświadczenie życiowe.

Dla zainteresowanych możliwość dołączenia do polskiej edycji w SIERPNIU 2023.
https://houseoftantra.org/odrodzenie-feniksa-misterium-swietej-seksualnosci/

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI