Scenariusz: Poczuć własną wartość

Wstęp

Prezentujemy scenariusz dwugodzinnych zajęć dla uczniów na wszystkich poziomach nauczania, których celem jest rozwijanie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia można przeprowadzić z uczniami młodszymi i starszymi, oczywiście z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży.

Prezentujemy scenariusz dwugodzinnych zajęć dla uczniów na wszystkich poziomach nauczania, których celem jest rozwijanie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia można przeprowadzić z uczniami młodszymi i starszymi, oczywiście z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży.

•    Czas trwania: 2 x 45 min (w jednym bloku)

•    Cele:
    Uczniowie:
–    potrafią określić, jakie znaczenie ma poczucie własnej wartości
–    potrafią zaprezentować zachowania mające związek z posiadaniem dobrego poczucia własnej wartości
–    potrafią określić, co ma wpływ na kształtowanie się poczucia własnej wartości
–    potrafią określić, jakie własne działania budują dobre poczucie własnej wartości.

•    Metody:
    scenki, burza mózgów, dyskusja, miniwykład.

•    Formy:
    praca w grupach, praca indywidualna. 

•    Środki:
    kartki papieru formatu A4, długopisy.


część I. co to jest poczucie własnej wartości

1. Zadanie: w grupach uczniowie przygotowują scenki. Mają przedstawić zachowanie osoby mającej wysokie poczucie własnej wartości.
Ważne jest, aby każdy uczeń brał udział w scence. Podczas przygotowywania scenek nauczyciel podchodzi do grup i sprawdza etap przygotowań oraz...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI