Psychoterapia sprzyjająca mózgowi. Wydanie 2

Otwarty dostęp

Książka przedstawia najnowszą wiedzę o mózgu, zanalizowaną w kontekście psychoterapii i odpowiada na pytania: czy psychoterapia zmienia mózg oraz które z metod i technik terapii najskuteczniej aktywizują mózg, mogąc być tym samym efektywnymi „leczniczo”.

 

POLECAMY

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz artykuł: "Jak zwiększać wydajność naszego mózgu - fakty i mity".

Jest to drugie, uzupełnione wydanie cieszącej się dużym zainteresowaniem czytelników książki z 2016 roku. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, dotyczących kolejno: neuroplastyczności mózgu i jej znaczenia w psychoterapii; wykorzystania komunikacji metaforycznej – przyjaznej neuronom – w psychoterapii; wykorzystania terapii  poznawczej do zmiany wadliwych sposobów myślenia, a przede wszystkim do treningu mózgu; wykorzystania  wyobraźni w psychoterapii pod kątem pobudzania „ignorowanej” w klasycznej terapii werbalnej (np. psychoanalizie) prawej półkuli mózgu; terapeutycznego wykorzystania muzyki i tańca – technik sprzyjających neuronom; „terapii książką”, traktowanej jako „umysłowy fitness” oraz znaczenia medytacji i relaksacji w specyficznie rozumianym treningu mózgu wspomagającym psychoterapię. Wydanie 2 książki zostało rozszerzone o kilka nowych zagadnień – ostatnie 3 rozdziały, mówiące kolejno o technice terapeutycznej psychorysunku, treningu uważności i przedstawiające terapeutyczne „recepty na zdrowy mózg” wzbogacają wiedzę czytelników o terapeutycznej pracy z mózgiem.

POBIERZ FRAGMENT KSIĄŻKI TUTAJ

Tytuł: Psychoterapia sprzyjająca mózgowi. Wydanie 2

Autor: Wiesław Sikorski

Wydawca: Difin

Data wydania: 2019

Liczba stron/format: 388/B5

Link do e-sklepu: https://ksiegarnia.difin.pl/ksiazki-naukowe/nauki-spoleczne/psychologia/psychoterapia-sprzyjajaca-mozgowi-wydanie-2

O autorze: Wiesław Sikorski
profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Twórca nowatorskich programów szkoleniowo-metodycznych "Neuropedagogika - edukacja na planecie Mózg", "Neuropsychoterapia - neurony na kozetce", "Neuromarketing - sprzedaż przyjazna mózgowi". Badacz, znawca i propagator wykorzystania najnowszej wiedzy o mózgu w biznesie, marketingu, psychoterapii i edukacji szkolnej.

Spis treści:

Wprowadzenie
        
Rozdział 1. NEUROPLASTYCZNOŚĆ – „BIEŻNIA DLA PYCHOTERAPII”
        
1.1. Plastyczność neuronów
1.2. Aktywność fizyczna uplastyczniająca mózg
        
Rozdział 2. METAFORYCZNA KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA Z MÓZGIEM W TLE
        
2.1. Metafory a praca mózgu
2.2. Metafory terapeutyczne
2.3. Metafory w psychoterapii dzieci
2.4. Metaforyczne kończenie terapii
        
Rozdział 3. TERAPIA POZNAWCZA JAKO METODA TRENINGU MÓZGU
        
3.1. Zmiana procesów myślowych
3.2. Terapia poznawcza Becka
3.3. Przebieg treningu poznawczego

Rozdział 4. TERAPIA OBRAZOWANIEM WEWNĘTRZNYM PRZYJAZNA NEURONOM
        
4.1. Wyobraźnia a praca mózgu
4.2. Relaksacja a obrazowanie wewnętrzne
        
Rozdział 5. TERAPIA MUZYKĄ I TAŃCEM – DŹWIĘK I RUCH DOBROCZYNNY DLA MÓZGU
        
5.1. Muzykoterapia
5.1.1. Muzyka a ruchliwość neuronów
5.1.2. Zastosowanie muzyki w terapii
5.2. Terapia ruchem i tańcem
        
Rozdział 6. TERAPIA CZYTANIEM – „UMYSŁOWY FITNESS”
        
6.1. Czytanie a neurony
6.2. Terapia książką
6.3. Transkulturowa terapia narracyjna
        
Rozdział 7. MEDYTACJA I RELAKSACJA – ODPRĘŻAJĄCE I TERAPEUTYCZNE POBUDZANIE MÓZGU
        
7.1. Medytacja a psychoterapia
7.2. Medytacja w treningu mózgu
7.3. Trening relaksacyjny
        
Rozdział 8. PSYCHORYSUNEK JAKO TECHNIKA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA ANGAŻUJĄCA ZNACZNE OBSZARY MÓZGU
        
8.1. Rysowanie a kreatywne uaktywnianie mózgu
8.2. Rysunek w badaniach dziecka
8.3. Rysunek źródłem informacji o dziecku
8.4. Analiza rysunku postaci ludzkiej a osobowość dziecka
8.5. Rysunek terapeutyczny

Rozdział 9. TRENING UWAŻNOŚCI – MOINITOROWANIE PRACY WŁASNEGO MÓZGU
        
9.1. Czym jest uważność?
9.2. Lecznicze właściwości uważności
9.3. Mentalny trening uważności
9.4. Ćwiczenia treningu uważności
9.5. Ból a mózg
        
Rozdział 10. TERAPEUTYCZNE RECEPTY NA ZDROWY MÓZG
        
10.1. Głęboki układ limbiczny
10.2. Jądra podstawne
10.3. Kora przedczołowa
10.4. Zakręt obręczy
10.5. Płaty skroniowe
10.6. Mózg na kozetce
10.7. Trening rozciągania pamięci

Zakończenie
Bibliografia

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI