Przyszłością edukacji jest dostrzeżenie indywidualnej siły rozwoju własnego potencjału

Otwarty dostęp

Obecnie edukacja odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu nowego pokolenia młodych ludzi do tego, aby potrafili w sposób przemyślany kształtować swoją przyszłość i sprostać wyzwaniom stawianym przez nieustannie zmieniający się świat. Krytyczne myślenie, kreatywność, kompetencje komunikacyjne, zdolności przywódcze, wielozadaniowość oraz umiejętności adaptacji i pracy zespołowej są uznawane przez ekspertów edukacyjnych za cechy najbardziej pożądane na współczesnym rynku pracy. To przede wszystkim te właśnie umiejętności rozwijamy w naszych uczniach w Akademeia High School – prywatnej, nowoczesnej szkole w Warszawie, realizującej naukę w oparciu o uznawane na całym świecie programy GCSE oraz A Levels, połączone z autorskimi ścieżkami nauczania.    

POLECAMY

Uczniowie mogą dołączyć do naszej szkoły, aby zrealizować program czteroletni lub dwuletni (odpowiadający klasom 3-4 w polskim systemie).  Od początku istnienia naszym celem było zapewnienie edukacji na jak najwyższym poziomie, mogącej sprostać najbardziej wyśrubowanym standardom akademickim. Wyniki naszych absolwentów są tego potwierdzeniem; w roku 2020 nasi uczniowie uzyskali średnio 85% ocen A i A* ze wszystkich przedmiotów maturalnych. Odnosząc to do szerszego kontekstu, najlepsze uczelnie na świecie, zrzeszone Oxbridge lub Ivy League, wymagają zazwyczaj ocen rzędu A*A*A lub A* AA.  Edukacja to jednak zdecydowanie więcej niż tylko dobre oceny. Jej celem powinna być przyjemność wynikająca z samego procesu nauki oraz satysfakcja ze stawania się lepszym. W naszych uczniach staramy się wzbudzić pragnienie ciągłego rozwoju oraz wiarę w to, że mogą osiągnąć wszystko, o ile podejdą do swoich studiów we właściwy sposób. Kluczem do tego jest miłość do nauki, którą zaszczepiamy w uczniach dzięki naszym nauczycielom – prawdziwym pasjonatom i znawcom swoich przedmiotów, których entuzjazm jest po prostu zaraźliwy oraz dzięki naturze programu A Level, który w dwóch ostatnich latach nauki pozwala na wybór tylko tych przedmiotów, które naprawdę się lubi. Nie jest tajemnicą, że człowiek jest zawsze lepszy w tym, co sprawia mu przyjemność. Tej zasadzie pozostajemy wierni.  
 


Elastyczność, samodzielność i poczucie własnej wartości to cechy charakteru, które rozwijają się wraz z biegiem naszego życia, dzięki właściwemu wsparciu oraz otoczeniu. Nie da się ich tak po prostu nauczyć. Kształtują się one dzięki doświadczeniu oraz naszej wierze we własne możliwości, umiejętności krytycznego przyswajania nowej wiedzy, poznania swoich słabych i mocnych stron oraz odwagi do podejmowania nowych wyzwań. Nad tymi właśnie aspektami rozwoju osobowego pracują z naszymi uczniami nauczyciele, mentorzy oraz psychologowie z Akademeia High School. Głęboko wierzymy w siłę autorefleksji. To właśnie dzięki niej nasi podopieczni mogą rozwinąć się w pełni, zarówno jako uczniowie teraz, jak i dorośli ludzie w przyszłości.    

Żyjemy w niepewnych i trudnych czasach, co więcej, pandemia ograniczyła nasze możliwości podróżowania, ale bynajmniej nie osłabiła znaczenia perspektyw globalnych i międzynarodowej współpracy. Dlatego właśnie zagraniczna edukacja jest wciąż istotna dla osiągnięcia przyszłych sukcesów. Nasi wychowankowie zdobyli miejsca na najlepszych uniwersytetach na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych są to między innymi NYU, Columbia, Duke oraz kolegia sztuk wyzwolonych. W Wielkiej Brytanii: Oksford, Cambridge, UCL, LSE, Imperial College; i wreszcie w Europie: Bocconi, Esade, UvA, uczelnie w Eindhoven i Rotterdamie. Stale rozszerzamy nasz program przygotowań do aplikacji uniwersyteckich, kierując się zasadą, że studenci powinni czerpać radość i wynieść faktyczną naukę z tego procesu.
 


W Akademeia High School wierzymy, że kluczem do sukcesu jest uczenie się poprzez zdobywanie nowych doświadczeń. Zapewniamy naszym studentom szereg możliwości i uczymy ich, jak z nich korzystać, począwszy od bycia lepszymi mówcami, poprzez zarządzanie projektami, po networking. Możliwość pracy z innymi i świadomość tego, czego się naprawdę chce, wynikają również ze zdobywania wielu różnorodnych doświadczeń, takich jak staże i projekty badawcze w firmach prywatnych i instytutach publicznych. Tutaj właśnie świetnie sprawdza się nasz program rozwoju osobistego. W ostatnich dwóch latach nauki w naszej szkole uczniowie realizują swoje zainteresowania poprzez szereg pozalekcyjnych projektów i doświadczeń zawodowych, które są specjalnie do nich dostosowane. Nie chodzi o liczbę godzin, które trzeba zrealizować w ramach zajęć niejako „narzuconych” przez szkołę. Kluczowe jest to, aby uczniowie dostrzegli faktyczną wartość w tym, co robią i wzięli odpowiedzialność za własny rozwój.

Doskonałe oceny i znakomite praktyczne umiejętności uniwersyteckie są jednymi z ważniejszych wskaźników sukcesu naszych uczniów. Najbardziej jednak cieszymy się kiedy pod koniec swojego pobytu z nami uczeń mówi, że naprawdę rozwinął się jako osoba, i że jest dumny z tego, kim się stał.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI