Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ja i mój rozwój , Praktycznie

1 września 2017

Pod presją stereotypów

0 527

Członkowie grup uważanych za mniej zdolne będą robić wszystko, żeby temu przekonaniu zaprzeczyć. Ich usilne próby prowadzą jednak na ogół do jego potwierdzenia. A przecież istnieją sposoby na to, żeby niczego nie musieli udowadniać.

NOWOŚĆ W AKADEMII CHARAKTERY! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE ON-LINE "KOMUNIKACJA I KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE". Odkryjesz z nim fascynujący i różnorodny obszar, jakim jest kultura oraz relacje międzykulturowe. Nasz kurs rozwija kompetencję międzykulturową na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności i wrażliwości. Dlatego też zbudowany jest z wielu ćwiczeń przeplatanych rozsądną dawką teorii.

Przez całe dekady Afroamerykanie, Latynosi i przedstawiciele innych mniejszości etnicznych w USA uzyskiwali gorsze wyniki w testach mierzących zdolności, inteligencję, wiedzę oraz umiejętności szkolne. Potwierdzają to wyniki setek badań. O ile dane te rzadko ktoś kwestionował, o tyle odpowiedzi na pytanie o przyczyny owych różnic było wiele. Jedni wskazywali na wrodzoną niższą inteligencję czy gorsze zdolności członków mniejszości etnicznych. Inni uważali, że testy zostały stworzone dla białej większości, a zatem nie są kulturowo neutralne i dlatego mogą sprawiać trudności przedstawicielom mniejszości etnicznych. Ale może istnieje jeszcze inny powód?

POLECAMY

Może przedstawiciele mniejszości etnicznych mają świadomość, że zazwyczaj wypadają gorzej w testach, i choćby byli genialni, to lęk przed potwierdzeniem tego stereotypu nie pozwala im na pokazanie pełni umiejętności? W takim ujęciu przyczyną gorszych wyników uzyskiwanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych w testach nie są ani geny, ani niedostosowane kulturowo testy, ale specyficzna sytuacja testowania, w której stereotyp stanowi dla nich zagrożenie. Innymi słowy, o ile przedstawiciele większości po prostu rozwiązują test, który ma określić ich indywidualne zdolności, wiedzę czy umiejętności, o tyle przedstawiciele mniejszości dodatkowo walczą ze stereotypem mówiącym, że w tego typu sprawdzianach zazwyczaj wypadają gorzej.

Afroamerykanie przegrali ze stereotypem

Amerykańscy psychologowie – Joshua Aronson, Claude M. Steele, Moises F. Salinas i Michael J. Lustina – przeprowadzili cztery eksperymenty, które miały sprawdzić, czy rzeczywiście zagrożenie stereotypem może wpłynąć na wyniki uzyskiwane w testach. W pierwszym eksperymencie ciemnoskórzy i biali studenci pierwszych lat rozwiązywali część werbalną testu dla absolwentów uczelni. Połowa badanych usłyszała, że rozwiązuje ten test w celu dokładnego pomiaru zdolności werbalnych, a po jego zakończeniu każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną o swoich mocnych i słabych stronach.

Kurs "Komunikacja i kompetencje międzykulturowe" skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, ale może z niego skorzystać każdy. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie (100%) uzyskają certyfikat potwierdzający zaliczenie kursu wydany przez Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery”.

Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” jest ogólnopolską niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, wpisaną do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa świętokrzyskiego. Certyfikaty wydawane przez IPiE „Charaktery” są więc równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu tradycyjnych form doskonalenia nauczycieli i mogą być dołączane do dokumentacji przy staraniu się o awans zawodowy.

Pozostali studenci dowiadywali się, że rozwiązywanie testu pomoże badaczom zrozumieć proces rozwiązywania zadań werbalnych. Im także badacze obiecali informację zwrotną – ale o problemach, które najczęściej pojawiają się podczas rozwiązywania tego typu testów. Autorzy zakładali, że u Afroamerykanów z pierwszej grupy wzbudzą zagrożenie istniejącym stereotypem o ich niższych zdolnościach intelektualnych – wtedy badani będą się tak bardzo starać, aby mu zaprzeczyć, że w efekcie uzyskają wyniki gorsze niż Afroamerykanie z drugiej grupy.

Wyniki eksperymentu potwierdziły założenia naukowców. O ile biali studenci z obu grup uzyskali podobne wyniki, o tyle Afroamerykanie z pierwszej grupy wypadli prawie dwa razy gorzej od kolegów z drugiej grupy. Co więcej, Afroamerykanie, u których badacze wzbudzili zagrożenie stereotypem, osiągnęli istotnie gorsze wyniki od ich białych kolegów, podczas gdy w drugiej grupie różnic właściwie nie było.

W kolejnym eksperymencie badacze postanowili sprawdzić, czy zagrożenie stereotypem negatywnie wpływa na wyniki uzyskiwane wyłącznie w testach uzdolnień, czy także w innych zadaniach. Powtórzyli więc pierwszy eksperyment, ale tym razem informując badanych, że test nie ocenia ich zdolności. Żeby jednak wywołać zagrożenie stereotypem, kazali połowie uczestników podać w metryczce badania nie tylko płeć, kierunek i rok studiów itp., ale też swoją rasę – druga grupa nie musiała podawać tej informacji.

Mimo wyraźnego podkreślenia, że test nie służy pomiarowi zdolności, eksperyment przyniósł wyniki analogiczne do uzyskanych w pierwszym badaniu. Wszyscy studenci, którzy nie określali swojej przynależności rasowej, uzyskali zbliżone wyniki, natomiast wśród pozostałych Afroamerykanie wypadli przeszło dwukrotnie gorzej niż ich biali koledzy i prawie dwukrotnie gorzej niż Afroamerykanie, u których naukowcy nie wzbudzili zagrożenia stereotypem. Okazało się zatem, że zagrożenie stereotypem znacząco obniża uzyskiwane wyniki niezależnie od rodzaju testu.

Latynosom też się nie udało

W trzecim eksperymencie badacze sprawdzali, czy zagrożenie stereotypem wywoła u studentów Latynosów taki sam efekt, jak u Afroamerykanów. Podobnie jak w pierwszym eksperymencie poinformowali badanych, że test bada zdolności, ale tym razem nie wspomnieli, że będą oceniani na podstawie uzyskanych wyników. Zamiast tego połowa badanych odpowiadała na dodatkowe pytanie w kwestionariuszu wyp...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy