Pod presją stereotypów

Ja i mój rozwój Praktycznie

Członkowie grup uważanych za mniej zdolne będą robić wszystko, żeby temu przekonaniu zaprzeczyć. Ich usilne próby prowadzą jednak na ogół do jego potwierdzenia. A przecież istnieją sposoby na to, żeby niczego nie musieli udowadniać.

NOWOŚĆ W AKADEMII CHARAKTERY! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE ON-LINE "KOMUNIKACJA I KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE". Odkryjesz z nim fascynujący i różnorodny obszar, jakim jest kultura oraz relacje międzykulturowe. Nasz kurs rozwija kompetencję międzykulturową na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności i wrażliwości. Dlatego też zbudowany jest z wielu ćwiczeń przeplatanych rozsądną dawką teorii.

Przez całe dekady Afroamerykanie, Latynosi i przedstawiciele innych mniejszości etnicznych w USA uzyskiwali gorsze wyniki w testach mierzących zdolności, inteligencję, wiedzę oraz umiejętności szkolne. Potwierdzają to wyniki setek badań. O ile dane te rzadko ktoś kwestionował, o tyle odpowiedzi na pytanie o przyczyny owych różnic było wiele. Jedni wskazywali na wrodzoną niższą inteligencję czy gorsze zdolności członków mniejszości etnicznych. Inni uważali, że testy zostały stworzone dla białej większości, a zatem nie są kulturowo neutralne i dlatego mogą sprawiać trudności przedstawicielom mniejszości etnicznych. Ale może istnieje jeszcze inny powód?

POLECAMY

Może przedstawiciele mniejszości etnicznych mają świadomość, że zazwyczaj wypadają gorzej w testach, i choćby byli genialni, to lęk przed potwierdzeniem tego stereotypu nie pozwala im na pokazanie pełni umiejętności? W takim ujęciu przyczyną gorszych wyników uzyskiwanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych w testach nie są ani geny, ani niedostosowane kulturowo testy, ale specyficzna sytuacja testowania, w której stereotyp stanowi dla nich zagrożenie. Innymi słowy, o ile przedstawiciele większości po prostu rozwiązują test, który ma określić ich indywidualne zdolności, wiedzę czy umiejętności, o tyle przedstawiciele mniejszości dodatkowo walczą ze stereotypem mówiącym, że w tego typu sprawdzianach zazwyczaj wypadają gorzej.

Afroamerykanie przegrali ze stereotypem

Amerykańscy psychologowie – Joshua Aronson, Claude M. Steele, Moises F. Salinas i Michael J. Lustina – przeprowadzili cztery eksperymenty, które miały sprawdzić, czy rzeczywiście zagrożenie stereotypem może wpłynąć na wyniki uzyskiwane w testach. W pierwszym eksperymencie ciemnoskórzy i biali studenci pierwszych lat rozwiązywali część werbalną testu dla absolwentów uczelni. Połowa badanych usłyszała, że rozwiązuje ten test w celu dokładnego pomiaru zdolności werbalnych, a po jego zakończeniu każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną o swoich mocnych i słabych stronach.

Kurs "Komunikacja i kompetencje międzykulturowe" skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, ale może z niego skorzystać każdy. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie (100%) uzyskają certyfikat potwierdzający zaliczenie kursu wydany przez Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery”.

Instytut Psychologii i Edukacji...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI