Odporni mają lepiej

Zdrowie i choroby Praktycznie

Odporni psychicznie mają w życiu po prostu łatwiej – przekonują naukowcy zajmujący się badaniem tego fenomenu. I pocieszają: nawet jeśli nie czujesz się psychicznym siłaczem, swoją odporność możesz ćwiczyć niczym mięśnie.

Jeśli chcesz poprawić swoją odporność psychiczną, skorzystaj z kursu on-line Akademii Charaktery "Odporność psychiczna. Moja wewnętrzna siła", który teraz można kupić z 80% rabatem! 39 zł - teraz tylko 7,80 zł. 80 - procentowy rabat dotyczy wszystkich kursów oraz pakietów kursów. Promocja obowiązuje do 10 grudnia 2019 r.

POLECAMY

ZAPRASZAMY DO AKADEMII CHARAKTERY

Termin odporność psychiczna przez lata zarezerwowany był dla aren sportowych i ich bohaterów. Nie było wówczas wątpliwości, że odporność na sytuacje stresowe i gotowość do podejmowania wyzwań bezpośrednio przekłada się na osiąganie lepszych wyników.

Dopiero stosunkowo niedawno zaczęto mówić o odporności psychicznej (i naukowo analizować ją) poza sportem. Dziś naukowcy pewni są potężnej roli odporności psychicznej w relacjach społecznych, w pracy, biznesie.
Gdyby jednym zdaniem podsumować wieloletnie badania, które Doug Strycharczyk, jeden z autorów tego artykułu, prowadził z prof. Peterem Cloughem z Uniwersytetu Huddersfield w Wielkiej Brytanii, można by powiedzieć, że odporni psychicznie ludzie mają po prostu łatwiej w życiu.

Co daje nam odporność?

Badania pokazują, że osoby o wysokim współczynniku siły i odporności psychicznej są pozytywnie nastawione do wyzwań, zarówno w życiu zawodowym, jak też prywatnym. Osoby takie wręcz dobrze czują się w chwilach, kiedy to od nich zależy rozwiązanie trudnej sytuacji, wierzą w swoją siłę wpływu i umiejętności. Mają wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone im zadania. Potrafią zarządzać własnymi emocjami, gdy utrzymanie ich w ryzach ma wpływ na przebieg sytuacji, np. w negocjacjach, podczas trudnej rozmowy z pracownikiem, sprzeczki z małżonkiem czy trudnej rozmowy z niepokornym dzieckiem.

Osoby silne psychicznie potrafią łatwo zaadaptować się do porażki: nie rozpaczają nad rozlanym mlekiem, ale uczą się na swoich błędach, obserwują zachowania innych, planując w myślach, jak coś następnym razem zrobić lepiej. Obserwują świat wokół i wykorzystują napotkane sytuacje na swoją korzyść.

Wysoka odporność psychiczna wiąże się z:

Efektywnością osobistą – w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy; w sferze edukacji występuje jasna zależność pomiędzy odpornością psychiczną a zdawalnością egzaminów i testów na wszystkich poziomach edukacji.
Pozytywnym zachowaniem – im wyższy poziom odporności, tym chętniej przyjmujemy pozytywne wzorce zachowań: angażujemy się w działania, w dyskusje, zadajemy pytania, zgłaszamy się na ochotnika do różnych aktywności. „Dam radę” – takie myślenie cechuje osoby silne i odporne psychicznie. Osobom takim znacznie łatwiej jest zaakceptować zmianę, dostrzec aspekty pozytywne tam, gdzie inni widzą tylko negatywne, a także wziąć na siebie odpowiedzialność.

Ogólnym dobrostanem – im wyższy poziom odporności psychicznej, tym bardziej pozytywnie odbieramy świat zewnętrzny.

Aspiracjami i osiągnięciami zawodowymi – odporność psychiczna koreluje z aspiracjami zawodowymi, osoby odporne psychicznie wydają się ambit[-]niejsze; istnieje wyraźna zależność pomiędzy poziomem odporności danej osoby a jej zdolnością do znalezienia interesującej pracy, jej konkurencyjnością na rynku pracy.

Współczynnikiem ukończenia studiów – część badań wskazuje na silny związek pomiędzy poziomem odporności psychicznej a prawdopodobieństwem ukończenia wybranego kierunku studiów lub projektu. Przekłada się to również na życie zawodowe – jest bardziej prawdopodobne, że osoby odporne psychicznie ukończą powierzony im projekt o czasie i zgodnie z założeniami.

Składniki odporności

Odporność psychiczna jest cechą osobowości determinującą sposób, w jaki reagujemy na wyzwania, stres i presję, ni...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI