Pedagogika homo amans. Inspiracje, modele, perspektywy

Redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski

Otwarty dostęp

Prezentowana publikacja z pedagogiki homo amans jest nośnikiem wiary, nadziei i miłości, a zarazem bezinteresownej troski autorów o nienaruszalność ponadczasowych wartości oraz o los dzieci i ich wychowawców, nauczycieli, pedagogów, których zaangażowanie i pasja nie pozwalają na rozprzestrzenianie się cywilizacji śmierci. Pedagogika serca Marii Łopatkowej stanowi polski wkład w cywilizację miłości, w kulturowe i oświatowe imperium humanum.
 


www.ksiegarnia.difin.pl 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI