O wpływie miejsca na pamięć

Wstęp

Nastolatki zazwyczaj przygotowują się do ważnego sprawdzianu w swoim pokoju, słuchając przy tym muzyki. Łatwiej przypomnieliby sobie opanowane informacje, gdyby mogli napisać sprawdzian także w swoim pokoju, słuchając tej samej muzyki.

W 1975 roku Duncan R. Godden i Alan D. Baddeley z uniwersytetu w Stirling dowiedli, że miejsce, w którym się uczymy i w którym przypominamy sobie wyuczony materiał, ma istotne znaczenie dla liczby odtwarzanych informacji. Przeprowadzili dwa oryginalne eksperymenty. W pierwszym wzięło udział 18 członków uniwersyteckiego klubu nurków. Ich zadaniem było nauczenie się i odpamiętanie czterech różnych list, z których każda składała się z 36 niepowiązanych ze sobą słów. Listy były nagrane i dwukrotnie odtwarzane za pośrednictwem specjalnego urządzenia do komunikowania się z nurkami, dzięki czemu mogli oni uczyć się niezależnie od warunków. Zapisywali zapamiętane wyrazy na specjalnych tabliczkach, na których mogli notować zarówno na lądzie, jak i pod wodą.

Badani uczyli się słów i odtwarzali je albo pod wodą, albo na brzegu. W sumie więc eksperymentatorzy stworzyli im cztery możliwości: nauka i przypominanie pod wodą; uczenie się i przypominanie na lądzie; przyswajanie pod wodą i odtwarzanie na lądzie; nauka na lądzie i odpamiętanie pod wodą. Każdy badany „zaliczył” wszystkie możliwości w około 24-godzinnych odstępach.

Wyniki tego eksperymentu pokazały, że w warunkach, w których i nauka, i odpamiętywanie odbywały się w tych samych miejscach, badani przypominali sobie istotnie więcej słów niż w sytuacji, kiedy nauka i odtwarzanie informacji odbywały się w różnych miejscach. Co więcej, naukowcy nie stwierdzili jakiejś istotnej różnicy w liczbie odpamiętanych słów pomiędzy sytuacją, gdy nauka i odtwarzanie odbywały się na lądzie, a sytuacją, gdy te procesy odbywały się w wodzie.To znaczy, że na uzyskane wyniki nie miał wpływu rodzaj środowiska, w którym przebiegała nauka i przypominanie, ale to, czy istniała zgodność między tymi środowiskami.

Pamięć i kontekst

Zaobserwowane zjawisko, polegające na lepszym odpamiętywaniu informacji w warunkach, w których zostały one nabyte, nazwane zostało „pamięcią zależną od kontekstu”. Przyczyn tego zjawiska Godden i Baddely upatrywali w zgodności środowisk, ale z...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI