Nie tylko wiedza i umiejętności czyli co wpływa na wyniki egzaminów

Wstęp

Odkąd pojawiły się w polskiej szkole egzaminy zewnętrzne, wszyscy mówią o uczeniu tylko pod testy. Jednak wyniki tych egzaminów nie zależą tylko od tego, czego dziecko nauczyło się w szkole. Badania psychologiczne pokazują, że wpływają na nie również czynniki indywidualne, takie jak: inteligencja, kontrola zachowania i model uczenia się delta.

Egzaminy zewnętrzne na dobre zagościły w polskiej szkole. Pierwszy z nich przeprowadzono sześć lat temu. W tym czasie sprawdzian, egzamin gimnazjalny oraz maturalny stały się ważnymi elementami rzeczywistości szkolnej. Szkoły są rozliczane z wyników egzaminów przez swoje organy prowadzące oraz instytucje nadzorujące. Rodzice coraz częściej, zastanawiając się nad wyborem szkoły dla swojego dziecka, szukają informacji o wynikach egzaminów w szkołach. Niektórzy nauczyciele traktują wyniki egzaminacyjne swoich klas jako informację zwrotną, pozwalającą na ocenę skuteczności przyjętych metod nauczania. A dla ucznia poszczególne egzaminy oznaczają podsumowanie pewnego etapu nauczania. Uzyskany wynik jest ważnym elementem, branym pod uwagę w rekrutacji do następnych szkół oraz staje się przepustką na studia.

POLECAMY

Zastanawiasz się, jak przygotować dzieci do egzaminu? Przeczytaj artykuł: Ballada romantyczna. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Nie tylko wiedza

Rezultat, jaki uzyskuje uczeń podczas egzaminu, powinien być ściśle związany z jego wiedzą i umiejętnościami, które rozwijał podczas nauki w szkole. Intuicyjnie wyczuwamy jednak, że prawdopodobnie nie tylko to, co dziecko wie i potrafi wpływa na jego wyniki. Wydaje się, że mogą wpływać na to jeszcze inne czynniki, niekoniecznie łatwo obserwowalne, a istotne dla sukcesów szkolnych. W tym celu najlepiej odwołać się do badań edukacyjnych, których celem było wyjaśnienie zróżnicowanych wyników egzaminów zewnętrznych.

Największe zainteresowanie badaczy wzbudza egzamin gimnazjalny, dlatego że gimnazjum jest nowym typem szkoły w polskim systemie oświaty i jego funkcjonowanie nie zostało jeszcze dobrze poznane. Szkoły gimnazjalne stają się często negatywnym bohaterem medialnym i zadaniem części przeprowadzonych badań było zweryfikowanie obiegowych, często niepochlebnych opinii dotyczących tego typu szkół. Ale znacznie istotniejszym powodem popularności gimnazjum wśród badaczy edukacyjnych jest fakt, że jest to ostatni wspólny dla wszystkich uczniów typ szkoły. Po ukończeniu gimnazjum uczeń wybiera spośród kilku różnych typów szkół. Ten wybór zwykle determinuje jego dalszą ścieżkę edukacyjną, dlatego gimnazjum jest niezwykle istotnym elementem systemu kształcenia.

Egzamin gimnazjalny interesuje badaczy różnych dziedzin nauki. W zależności od prezentowanej dyscypliny, akcentują oni różne aspekty funkcjonowania dziecka, które istotnie wpływają na wyniki egzaminacyjne. Socjologowie podkreślają rolę pozycji społecznej i środowiska rodzinnego, ekonomiści sposób zarządzania i finansowania szkół, pedagodzy wskazują na istotne znaczenie praktyk dydaktycznych, a psychologowie najczęściej odnoszą się do czynników indywidualnych i osobowościowych, takich jak inteligencja czy motywacja. Wszystkie podejścia wnoszą coś istotnego do naszego rozumienia zjawiska. Jednak z punktu widzenia praktyki szkolnej, na...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI