Matura z psychologii

Wstęp

To nieprawda, że do matury międzynarodowej przystępują tylko wybitni uczniowie. Tym, co naprawdę się liczy, jest wysiłek, praca, motywacja. Jej program narzuca niezwykłą dyscyplinę, ale też daje dużą samodzielność. I stwarza nadzwyczajną możliwość wzajemnego, głębokiego poznania się.

Od dwóch lat II Liceum Ogólnoształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego, w którym uczę, prowadzi program matury międzynarodowej (International Baccalaureate). Należy ono do grona 34 polskich szkół uczestniczących w IB. Uczniowie, którzy chcą uczęszczać do klasy z programem IB, muszą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym – sprawdzeniu ich umiejętności służy test oraz rozmowa kwalifikacyjna. Bez dobrej znajomości angielskiego nie ma co marzyć o zdawaniu matury międzynarodowej, ponieważ jest on językiem obowiązującym w trakcie przygotowań i na samym egzaminie.

POLECAMY

Program matury międzynarodowej rozpoczyna się od klasy drugiej – klasa pierwsza jest wprowadzeniem do kształcenia w IB. Pod jej koniec uczniowie wybierają przedmioty, których naukę chcą kontynuować w kolejnych dwóch latach i zdawać potem w ramach egzaminu dojrzałości. Jeśli z jakichś powodów ktoś nie chce kontynuować nauki w klasie IB, to po ukończeniu klasy pierwszej może przenieść się do „zwykłej” klasy.

Jednym z przedmiotów, który uczniowie naszego liceum mogą zdawać na maturze międzynarodowej, jest psychologia. Chętnych przygotowuję od drugiej klasy do egzaminu z psychologii, ale już w pierwszej prowadzę koło psychologiczne przez cały rok szkolny. Dzięki tym zajęciom uczniowie zyskują świadomość, z czym wiąże się nauka psychologii w ramach programu IB, jakie są wymagania i czy tak naprawdę jest to przedmiot, który chcą zdawać.

Nauka w małych grupach

Wszystkie przedmioty maturalne przewidziane w IB podzielone są na sześć grup – psychologia znajduje się w grupie nauk społecznych, obok historii i geografii. Z każdej grupy uczniowie wybierają po jednym przedmiocie (swego rodzaju wyjątek to grupa pierwsza, ponieważ jest to język ojczysty). Określają też, na jakim poziomie chcą się ich uczyć, ale nie ma tu dowolności, bowiem trzech przedmiotów muszą uczyć się na poziomie stadardowym (SL – każdej z tych dziedzin poświęcają cztery godziny tygodniowo) i trzech na poziomie zaawansowanym (HL – na każdy sześć godzin tygodniowo). I tak np. uczeń, który planuje w przyszłości studiować medycynę, może dokonać następującego wyboru: język polski (SL), język angielski (HL), psychologia (SL), biologia (HL), chemia (HL) oraz matematyka (SL).

Nauka wybranych przedmiotów odbywa się w małych grupach – każdy uczeń ma swój indywidualny plan lekcji. Grupy tworzy od czterech do kilkunastu uczniów. Z każdego wybranego przedmiotu uczeń musi napisać extended essay (poszerzony esej) – pracę na temat z jednego z wybranych przedmiotów. Zakres eseju może (a nawet powinien) wychodzić daleko poza zakres materiału. Jedna z moich uczennic oceniała np. rzetelność przedstawiania chorób psychicznych w znanych dziełach filmowych.

TOK i CAS

Oprócz tego uczniowie uczestniczą w zajęciach TOK (Theory of Knowledge) oraz CAS (Creativity Action Service). Nie otrzymują z nich ocen, ale muszą uzyskać zaliczenie z tych zajęć, aby podejść do matury. Teoria Wiedzy (TOK) to pewna synteza filozofii, psychologii i metodologii....

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI