Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

MÓJ CI JEST MÓJ MIŁY, A JA JESTEM JEGO

0 425

Kościół docenia ludzką seksualność postrzegając ją jako bardzo ważny element ludzkiej kondycji, który musi być jednak wpisany w integralne spojrzenie na człowieka. Współczesne nauczanie Kościoła podkreśla z całym naciskiem, że o istocie człowieka nie decyduje sama jego płeć.- pisze JÓZEF AUGUSTYN.

Człowiek zraniony w sferze seksualnej nie przestaje być osobą posiadającą pełną godność i zasługującą w pełni na szacunek. Integralność seksualna człowieka została najlepiej opisana w Dekalogu. Sprawy płci ujęte są dopiero w szóstym i dziewiątym przykazaniu: „Nie będziesz cudzołożył. (...) Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego”. Przykazanie szóste i przykazanie dziewiąte są w pełni zrozumiałe w kontekście pierwszych pięciu przykazań.

Sformułowanie „Nie cudzołóż” tylko pozornie posiada brzmienie negatywne. De facto potwierdza ono „dobroć” działania seksualnego człowieka („A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”, Rdz 1, 31) w ramach związku mężczyzny i kobiety zawartego świadomie i dobrowolnie. Dekalog starotestamentalny został nie tylko w pełni przyjęty przez Jezusa, ale ponadto na nowo zinterpretowany. Do stwierdzenia, że cudzołóstwo jest grzechem, Jezus dodaje, że nawet każde pożądliwe spojrzenie na kobietę jest moralnie naganne. Ta interpretacja nie jest nowym ograniczeniem, ale wyrazem głębszego szacunku dla człowieka, jego godności i wolności.

Znakiem pozytywnego podejścia Kościoła do ludzkiej seksualności jest włączenie do kanonu ksiąg uznanych za natchnione poematu poświęconego ludzkiej miłości: Pieśni nad Pieśniami. Zrepresjonowani seksualnie, lub też zarażeni współczesną erotomanią (represja nierzadko kończy się erotomanią), nie jesteśmy dziś w stanie należycie go odczytać. Mistycy, którzy byli ludźmi wolnymi i czystymi, posługiwali się tym poematem, by opisać głębię doświadczenia miłości.

Kościół łącznie traktuje dwa zasadnicze cele działania seksualnego: wzajemne dopełnianie się kobiety i mę...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy