KORZYŚCI Z UNII

Wstęp

ANDRZEJ FALKOWSKI wskazuje niebezpieczeństwa, jakie napotyka promocja integracji z Unią Europejską.

Aktualna polityka informacyjna na rzecz integracji z Unią Europejską sprowadza się do podkreślania konsekwencji gospodarczych tzw. transferów finansowych z zasobów funduszy strukturalnych UE. Chodzi tu o duże pieniądze, około 13,8 mld euro, które w latach 2004–2006 mają być spożytkowane na rozwój przedsiębiorstw, infrastruktury i zasobów ludzkich. Właśnie na tych obszarach koncentruje się popularyzowanie integracji z Unią Europejską. W programach informacyjnych można zobaczyć pożytki z rozbudowanych autostrad czy rozwiniętej turystyki, na przykładzie krajów już należących do Unii. Podkreśla się pozytywne aspekty integracji w celu kształtowania pozytywnej postawy i zachowania się Polaków wobec UE.

Jednak w tego typu strategii tkwi dość poważne niebezpieczeństwo, polegające na braku rozróżnienia między postawą a zachowaniem się. Prowadzona polityka informacyjna zorientowana jest na kształtowanie postawy pozytywnej, ale nie znaczy to jeszcze, że taka postawa jest automatycznie związana z działaniem. Wiele faktów z psychologii dowodzi, że w różnych sytuacjach człowiek co innego mówi, a co innego robi. W badaniach nad zachowaniami konsumenckimi wielokrotnie zaobserwowano, że choć reklama wytworzyła pozytywną postawę do produktu i konsumenci zgodnie stwierdzali, że jest on znakomity, to w ogóle go nie kupowali. Można więc podejrzewać, że czym innym jest postawa, a czym innym zachowanie się wobec danego przedmiotu.

Ciekawym przykładem takiej rozbieżności m...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI