Kobieto-ekonomia, czyli misja nowa

Praca i pieniądze Laboratorium

Kobiety coraz szybciej pną się po szczeblach kariery. Awansują. Zakładają swoje firmy. Eksperci przewidują, że kobiecy styl zarządzania jest przyszłością. Gdzie tkwi przyczyna tego sukcesu - wyjaśnia Katarzyna Pawlikowska-Poleszak.

Katarzyna Pawlikowska-Poleszak jest partnerem-założycielem Garden of Words – pierwszej w Polsce agencji komunikacji marketingowej skierowanej do kobiet. Ekspert w tworzeniu kompleksowych strategii działań komunikacyjnych, budowaniu relacji z mediami i zarządzaniu komunikacją.

Agnieszka Chrzanowska: – Stereotypowo, dla kobiety dobry telewizor to taki, który pasuje do mebli, o wartości samochodu świadczy jego kolor, a kobieta najlepiej czuje się, słuchając mężczyzny. Gdy jednak rozejrzymy się wokół siebie, dostrzeżemy coraz więcej kobiet sukcesu, kobiet-szefów. Stereotyp okazuje się niesłuszny.

Katarzyna Pawlikowska-Poleszak:
– Kobiety, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, stawiają przede wszystkim na człowieka. Stosują metody zarządzania, które często określa się jako nowoczesne zarządzanie transcendentalne, czyli zarządzanie poprzez misję. Jest ono nierozerwalnie związane z empatią i współpracą. W dzisiejszym biznesie, opartym na zarządzaniu wiedzą, takie podejście jest kluczem do sukcesu.
Gdy przyglądamy się sukcesom zawodowym Polek, widzimy, że z jednej strony są one doskonale wykształcone, sumienne, kreatywne, bardzo pracowite i zdeterminowane, a z drugiej strony odporne – często bardziej niż mężczyźni! – na stres i frustrację, empatyczne i wielozadaniowe. Badania GUS pokazują, że kobiety coraz częściej awansują i zaczynają decydować o strategii rozwoju własnej firmy. Z kolei z danych Komisji Europejskiej wynika, że w Polsce kobiety zajmują
35 procent stanowisk kierowniczych. Ubiegłoroczne badania Goldman Sachs „Siła Portmonetki” pokazują, że w przyszłości kobiety będą dominowały na rynku, a to oznacza, że rozwiną się te branże, które dotąd pozostawały na drugim planie: edukacja, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo.

Czy to znaczy, że kobiety i mężczyźni zarządzają w inny sposób?


– Mężczyźni zarządzają systemowo, wykorzystują swoje umiejętności analityczne. Kobiety są nastawione na proces i w zarządzaniu wykorzystują umiejętność dokonywania syntezy, całościowego patrzenia na rzeczywistość. Kobiety wykorzystują swoje zdolności interpersonalne, tworząc płaskie struktury zorientowane na proces. Ich styl zarządzanie opiera się na komunikacji, partnerstwie i demokracji. Jest holistyczny i bardziej efektywny niż ten, który do niedawna dominował w biznesie. Zarządzanie poprzez partnerstwo jest przyszłością biznesu.
Kobiecy styl zarządzania wspaniale uzupełnia się z męskim tak zwanym twardym stylem. Coraz częściej dobry menedżer, bez względu na płeć, potrafi połączyć w swoim indywidualnym stylu zarządzania zarówno miękkie, jak i twarde elementy. Dlatego coraz więcej firm zatrudnia menedżerów obu płci i czerpie korzyści z wzajemnego uczenia się przez nich kobiecego i męskiego stylu zarządzania. Tego, że warto zatrudniać kobiety na stanowiskach kierowniczych, dowiodło trwające 19 lat badanie obejmujące 215 firm z rankingu „Fortune 500”. Okazało się, że aż 25 firm, które miały najwyższą reprezentację kobiet wśród menedżerów, wykazało zyski od 18 do 69 procent większe w porównaniu z innymi firmami z tej samej branży.
Istnieją jednak pewne bariery, które kobiety, niestety, same sobie stwarzają na drodze do sukcesów zawodowych. Kobiety są mniej pewne siebie i mają mniej wiary we własny sukces. Czasami ich zamiłowanie do szczegółów bierze górę nad myśleniem strategicznym, a empatia staje się fantastyczną pożywką dla mobbingu. Kobiety są doskonałymi menedżerami, ale musimy zdawać sobie sprawę, że nasze atuty mogą stać się także i słabym punktem – podobnie jak ma to miejsce w przypadku mężczyzn.

Z raportu Komisji Europejskiej z 2009 roku wynika, że Polki są – po Francuzkach – najbardziej przedsiębiorczymi Europejkami. Dlaczego?


– Polki i Polacy są z natury przedsiębiorczy i kreatywni, często odnoszą sukcesy w międzynarodowym środowisku właśnie ze względu na te cechy. Przedsiębiorczość Polek przejawia się nie tylko tym, że zakładają własne firmy i lepiej radzą sobie w okresie najtrudniejszych pierwszych trzech lat działalności, ale także tym, że w firmach, gdzie są zatrudniane, awansują szybciej niż ich koleżanki z innych państw europejskich.
Na przedsiębiorczość kobiet w Polsce miała z pewnością wpływ historyczna konieczność radzenia sobie z bardzo wymagającą rzeczywistością. To walczące w ruchu oporu babcie i dbające o dobro rodziny matki z czasów komuny i stanu wojennego dały przykład wielkich możliwości kobiet i wychowały pokolenie dzisiejszych aktywnych zawodowo i życiowo Polek. Jeśli do tego dołożymy wiele lat historii zaborów i walki o niepodległość, kiedy mężczyźni w imię wolności ginęli lub trafiali do niewoli, zrozumiemy, że Polki mają zaradność „w genach”. Zmiany, jakie nastąpiły po roku 1989, z jednej strony dały kobietom szansę wyjścia z cienia, a z drugiej – znów zmusiły Polki do uruchamiania w sobie pokładów energii i zdolności, które przeobraziły się w aktywność zawodową.
Polki są też coraz bardziej świadome własnych pragnień. Są otwarte, zdeterminowane, nie mają kompleksów i świetnie sobie radzą na arenie międzynarodowej. Są także doskonale wykształcone. Według danych GUS, pracujące Polki mają wykształcenie wyższe niż mężczyźni, coraz częściej też kształcą się na zagranicznych uczelniach. Statystyki pokazują, że co czwarta pracująca Polka ma wyższe wykształcenie, z kolei tylko co piąty pracujący mężczyzna może pochwalić się dyplomem wyższej uczelni.

Zgodnie z kolejnym stereotypem, głową rodziny jest mężczyzna. A to przecież kobiety kontrolują wydatki, robią zakupy, przygotowują wyprawkę szkolną dla dziecka.

– Świat zmienia się w tempie, jakiego nie znało przed nami żadne pokolenie, a ostatnie lata przynoszą tak znaczący wzrost wpływu kobiet na wszelkie wydatki z budżetów domowych – od tych na produkty użytku codziennego po te na usługi deweloperskie, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe – że można mówić o rewolucji w światowej ekonomi...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Zobacz więcej

POLECAMY

Przypisy