„Klasa”– 19. edycja programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas

Otwarty dostęp

Trwa rekrutacja do 19. edycji programu stypendialnego „Klasa” Fundacji BNP Paribas, w którym mogą wziąć udział zdolni ósmoklasiści z mniejszych miejscowości z całej Polski.

Już po raz dziewiętnasty 50. tegorocznych ósmoklasistów będzie miało szansę rozpocząć naukę w najlepszych liceach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina i Gdyni. W związku z sytuacją epidemiczną, Fundacja BNP Paribas podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji do tegorocznej edycji programu stypendialnego Klasa. Młodzież z małych miast i wsi otrzyma na złożenie odpowiednich dokumentów dodatkowe dwa tygodnie. Termin mija 30 kwietnia.
Podstawowymi warunkami wzięcia udziału w rekrutacji są bardzo dobre wyniki w nauce (średnia minimum 4,5 i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego), pochodzenie z miejscowości do 100 tys. mieszkańców oraz dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 1200 zł. Pod uwagę brane są również osiągnięcia naukowe, artystyczne, chęć rozwoju i zaangażowanie społeczne oraz ponadprzeciętna motywacja. Na co mogą liczyć stypendyści? Fundacja pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres nauki w liceum, zakup podręczników, wycieczki szkolne, kieszonkowe i inne opłaty, ufunduje wakacyjny obóz językowy oraz stypendium na pierwszym roku studiów.
Dostęp do edukacji na najwyższym poziomie jest niestety tylko pozornie równy. Młodzież z mniej zamożnych rodzin, z małych miasteczek czy wsi, często pomimo swojego talentu nie może podjąć nauki w wymarzonym liceum ze względu na wysokie koszty życia w dużym mieście. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by wyrównywać szanse na starcie jak największej liczby młodych osób. Na ten moment w „Klasie” mamy stu stypendystów – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, menadżerka ds. projektów społecznych w Fundacji BNP Paribas.
Mariola, stypendystka „Klasy” i maturzystka z 2007 roku, od dziecka marzyła o lataniu. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, które ukończyła z trzecią lokatą. W powietrzu spędziła ponad 800 godzin. Jak sama mówi: Udział w programie pokazał mi, że jeśli do czegoś się wytrwale dąży, można to osiągnąć. W moim przypadku „Klasa” dosłownie i w przenośni dała mi skrzydła.
Takich historii jest więcej, ponieważ do tej pory z programu skorzystało blisko 800 osób pochodzących z 350 miejscowości. Program istnieje od 2003 r. 
Bank BNP Paribas przekazał na jego funkcjonowanie 24 miliony złotych. Stypendyści mogą liczyć na wartościowe wsparcie na długo po skończeniu nauki.
Stowarzyszenie Absolwentów Programu „Klasa” zrzesza 150 osób, a jego celem jest kontynuowanie misji programu „Klasa”, integracja, dalszy rozwój społeczny oraz edukacyjny, jak również organizowanie działań społecznych na rzecz innych, takich jak program „Seniorzy z Klasą”.

POLECAMY

Szkoły, które uczestniczą w 19. edycji Programu:

  • VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
  • XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
  • I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
  • III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
  • XIII LO w Szczecinie. 

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na: www.bnpparibas.pl/fundacja

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI