Jeden za wszystkich. O pracy grupowej - Scenariusz lekcji

Wstęp

Gdy proponujemy uczniom pracę w grupach, najczęściej jest tak, że jeden uczeń pracuje, inni w najlepszym wypadku przyglądają się, często - niestety - przeszkadzają. Dlaczego? Ponieważ nie potrafią pracować w grupie. Wbrew pozorom, nie jest to łatwa umiejętność i należy ją kształcić na każdym poziomie nauczania. Proponuję lekcję, podczas której uczniowie uświadomią sobie, czym jest praca grupowa. Można ją przeprowadzić na każdym poziomie nauczania - od czwartej klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. I młodsi, i starsi uczniowie będą w niej uczestniczyć równie chętnie.

Czas trwania: 45 minut
Cele: Uczniowie:
– potrafią efektywnie współdziałać w grupie,
– potrafią wyjaśnić, na czym polega praca grupowa,
– rozwiną umiejętności podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,
– czytają ze zrozumieniem instrukcję.
Metody: „Pocięte kwadraty”, rozmowa.
Środki: koperty z pociętymi kwadratami, kartki do notatek A4, szary papier lub karton, flamastry.

Przebieg zajęć:
Nauczyciel, krótko wprowadza do tematu lekcji. Następnie dzieli klasę (lub uczniowie sami dobierają się w grupy) na 5-osobowe grupy. Pozostali uczniowie, jeżeli liczba uczniów w klasie nie dzieli się przez pięć, zostają obserwatorami (to ważna funkcja). Każda grupa siada przy jednym stoliku.
Nauczyciel musi wcześniej przygotować dla każdej grupy „Pocięte kwadraty”. Sposób ich przygotowania opisany jest na końcu scenariusza.
Nauczyciel krótko tłumaczy, na czym...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI