Jak wspierać indywidualny potencjał dziecka?

Otwarty dostęp

Jako rodzice chcemy pomagać dzieciom rozwijać swoje talenty i predyspozycje, aby mogły wieść życie pełne poczucia spełnienia i satysfakcji. W tym artykule zastanowimy się nad tym, jak można wspierać dziecko w tym procesie.

Zacznijmy od podstaw

Według modelu Abrahama Maslowa rządzą nami dwie siły motywacyjne, wynikające z potrzeb niedoboru (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, wsparcia społecznego, szacunku) oraz potrzeb wzrostu (uznania, sukcesów, własnego samodoskonalenia). Zaspokojenie, choć częściowe, potrzeb pierwszego rzędu, pozwala na uruchomienie potrzeb wzrostu, które związane są m.in. z potrzebami poznawczymi, potrzebą wiedzy i rozumienia świata. Szanse na to, że będziemy dążyć do samourzeczywistnienia są zatem większe, jeśli nasze potrzeby nie tylko fizjologiczne, ale także bezpieczeństwa i przynależności będą zaspokojone.

Czy każdy z nas ma jakiś talent?

Mamy wiele przekonań związanych z talentami. Postrzegamy je jako naturalną zdolność do wykonywania pewnych zadań i czynności lepiej niż inni – mówimy zatem o urodzonych sportowcach, biznesmenach, czy artystach. Sądzimy, że talent jest domeną wybranych, wyjątkowych jednostek, niedostępnym dla większości z nas.
 


A jeżeli przyjmiemy, że każdy z nas posiada zestaw talentów?

Z takiego założenia wychodzą badacze z Instytutu Gallupa, którzy opracowali test CliftonStrenghts. Według ich badań można wyróżnić aż 34 talenty, które określa się jako „powtarzający się wzorzec zachowania, myślenia i odczuwania, który może znaleźć praktyczne zastosowanie”. Zostały one podzielone na cztery podstawowe grupy:

  • realizowanie – osoby z dominującym rysem realizowania wiedzą, w jaki sposób działać, aby doprowadzać do realizacji projektów i zadań. Dzieci, które przejawiają wzorce zachowań z tej grupy są odpowiedzialne i ukierunkowane na realizację celu (np. starają się ukończyć zadanie w terminie, lubią się angażować aktywności związane z organizacją).
  • wpływanie – osoby wpływające wiedzą jak mówić i innymi sposobami sprawić, żeby ludzie ich słuchali. Dzieci o takich cechach uwielbiają nowe kontakty, bywają gadułami i potrafią też aktywizować otoczenie, wychodząc z inicjatywą (np. w zabawie, są liderami w pracach grupowych).
  • budowanie relacji – takie osoby przejawiają zdolność do budowania silnych relacji. Dzieci o zbiorze predyspozycji z zakresu relacji będą empatyczne, współczujące, często wspierające w stosunku do innych ludzi.
  • myślenie strategiczne – strategowie absorbują i analizują informacje, aby podjąć na ich podstawie najlepsze możliwe decyzje. Dzieci z tej grupy charakteryzuje często spora kreatywność, lubią planować, pracować koncepcyjnie.

Warto przyglądać się dzieciom. Bardzo często już na wczesnych etapach rozwojowych jesteśmy w stanie dostrzec, że pewne rzeczy sprzyjają zainteresowaniu dziecka, wzbudzają jego fascynację i sprawiają, że może poświęcić danemu zajęciu nawet wiele godzin. Nie oznacza to, że te dziecięce fascynacje pozostaną niezmienne. Można natomiast stworzyć warunki, w których dziecko będzie miało szanse na realizowanie tych predyspozycji. Wsparcie można mu okazywać także przez zachęcanie do wykorzystywania swoich atutów, szlifowania diamentów, jakimi są talenty, zamiast skupiania się na niwelowaniu domniemanych braków.
 


Jak pomóc dziecku odkryć swoje talenty?

Odkrycie przez dziecko talentów to jego pierwszy krok do rozwijania potencjału. Wspaniałą przestrzenią do próbowania, eksperymentowania i poznawania różnorodnych dziedzin nauki i sztuki jest Uniwersytet Dzieci. Organizuje on zajęcia, podczas których dzieci i młodzież mogą odkrywać swoje pasje pod okiem naukowców i ekspertów. Do 31 stycznia 2022 roku trwa rekrutacja dodatkowa na te fascynujące spotkania - dowiedz się więcej!

W Fundacji Uniwersytet Dzieci dziecięca ciekawość stoi na pierwszym miejscu. Przygotowując zajęcia i warsztaty z naukowcami, specjalistami i artystami Fundacja kieruje się autorską Metodą Pytań i Doświadczeń, która polega na uczeniu się przez eksperymentowanie i samodzielne dochodzenie do wniosków. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Młodsze dzieci w semestrze zimowym odkryją Kosmos i odpowiedzą na pytania takie jak: czy Księżyc zmienia kolor, jak wyhodować rośliny na stacji kosmicznej i czy planety mogą się spotkać? Na wiosnę zajęcia przeniosą się na dwór, gdzie uczestnicy będą poznawać tajniki otaczającej nas przyrody.

Młodzież w wieku 12-16 lat może zdecydować jaki temat naprawdę ich fascynuje i wybrać właśnie taką specjalizację. Podczas cyklu spotkań z ekspertami będą pogłębiać wybraną dziedzinę. Czekają na nich takie specjalizacje jak: aranżacja wnętrz, kryminalistyka, neuropsychologia, astronautyka, psychologia czy fotografia. Jest z czego wybierać! Pełną ofertę studiów można znaleźć na stronie Uniwersytet Dzieci.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI