Ile z siebie ujawnić innym?

Wstęp

Większość z nas boi się pokazać swoje prawdziwe "ja". Codziennie dokonujemy wyboru: co, komu i kiedy ujawnić o sobie. Skrywamy się za maski. A otwartość jest warun­kiem dobrych relacji z otoczeniem oraz poznania siebie. Człowiek zamknięty w sobie nie ma szans skorzystać z uwag, które korygowałyby jego niewłaściwe zachowania. Nie ma szans, aby zrozumieć siebie i innych.

Żyjemy wśród ludzi, więc relacja „ja – inni” to podstawowa sytuacja egzystencjalna każdego z nas. Z nią związane są niemal wszystkie problemy. Aby je lepiej poznać i lepiej sobie z nimi radzić, konieczne jest zrozumienie tego, co w istocie przytrafia się każdemu z nas w kontaktach z innymi ludźmi. W codziennym życiu stale dokonujemy wyboru: komu, kiedy i jakie informacje o sobie ujawnić, a jakie zachować w tajemnicy. Takie decyzje wpływają na nasze związki z ludźmi, stopień zadowolenia z kontaktów, ale też wpływają na poziom naszej samowiedzy i samoświadomości. Jak twierdzą L. Niebrzydowski i E. Płaszczyński: „Człowiek, aby mógł «rosnąć», a więc rozwijać się, stawać się, samorealizować, musi utrzymywać bliski kontakt z innymi ludźmi, w którym czuje się bezpiecznie, jest rozumiany i akceptowany. Komunikacja interpersonalna to interakcja międzyludzka, gdzie jednostki wywierają na siebie wzajemny wpływ, tak jakby zachodziło między nimi podobieństwo postaw lub cech osobowości”.

Co to jest otwartość?


Jednym z aspektów komunikacji interpersonalnej jest otwartość. Może być ona rozumiana jako rodzaj stosunku jednostki do innych ludzi, sposób reagowania na bieżącą sytuację i przekazywanie takich informacji z przeszłości, które są ważne dla zrozumienia naszych reakcji. „Być otwartym – to znaczy dzielić się z inną osobą tym, co czujesz wobec tego, co ona zrobiła albo powiedziała, albo co czujesz wobec zachodzących właśnie wydarzeń.” (Johnson, 1985). Osoba otwarta przekazuje swemu otoczeniu szereg informacji, które nierzadko mają charakter osobisty i intymny. Ale otwartość to także zwykłe dzielenie się informacjami na temat upodobań muzycznych, literackich, kulinarnych. Odgrywają one równie znaczącą rolę w formowaniu się związków międzyludzkich, jak te osobiste i intymne. Stąd też często mówi się o odkrywaniu lub ujawnianiu samego siebie.

Można to czynić w formie przekazu werbalnego lub poprzez przekaz niewerbalny: uścisk dłoni, odepchnięcie, odwrócenie głowy, uśmiech, grymas albo przekaz paralingwistyczny: akcent, modulację głosu. Wykazano nawet, że zachowania niewerbalne ujawniają więcej niż słowna komu...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI