Ile dać, ile brać

Ja i mój rozwój Wstęp

Niektórzy powiadają, że dawanie, choć oznacza pozbawianie siebie czegoś cennego, jest psychologicznie łatwiejsze, niż przyjmowanie darów i uczynków.

Reguły wymiany zarówno dóbr, jak i uczynków należą do najstarszych reguł w życiu społecznym. Niektórzy, na przykład David Buss, uważają, że to stara, ukształtowana ewolucyjnie zasada, podtrzymująca więzi wewnątrz grup. Inni, na przykład Robert Cialdini, podkreślają, że zasada odwzajemniania (a więc w istocie wymiany) jest uniwersalna i ponadkulturowa, a jej naruszenie pociąga za sobą rozmaite koszty społeczne.

Warto zauważyć, że relacja wymiany, dawania i brania jest pełna sprzeczności. O ile dawanie jako takie jest zazwyczaj oceniane wysoko, jako czyn zbożny, pomocny, prospołeczny, o tyle branie postrzegane jest jako coś wstydliwego, często dwuznacznego moralnie i mniej wartościowego.

Wolimy dostawać za dużo niż za mało, a kiedy uważamy, że dostaliśmy za mało, mamy poczucie krzywdy. Zarazem wolimy dawa...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI