Gdy się biją

Wstęp

Istnieje wiele doraźnych sytuacji, w których uczniowie zachowują się agresywnie – bójki, podcinanie, wypychanie młodszych dzieci z kolejki do sklepiku, wyśmiewanie się z czyjejś odpowiedzi, ubrania itp. Jeśli chcemy skutecznie przeciwdziałać przemocy, pamiętajmy: doraźne sytuacje wymagają szybkiej, krótkiej i zdecydowanej reakcji wychowawcy.

ZASADY OGÓLNE

POLECAMY

 • Reagujemy na każdy incydent przemocy.
 • Reagujemy w podobny sposób – tworzymy front dorosłych.
 • Reagujemy w sposób przekazujący troskę o dziecko a nie odrzucenie.
 • Każdą sytuację rozpatrujemy bardzo rzetelnie i gruntownie.
 • Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach.

ZASADY SPECYFICZNE
 • Postępowanie w sytuacji przemocy:
 • Ze sprawcami i ofiarami rozmawiamy osobno.
 • Spisujemy zeznania świadków.
 • Prowadzimy zapis całej interwencji – co się wydarzyło, jakie metody zostały zastosowane, jaki jest rezultat.
 • W trudnych przypadkach tworzymy zespoły interwencyjne.

Postępowanie wobec sprawców

 • Z każdym sprawcą przemocy rozmawiamy osobno (odpowiedzialność indywidualna) – nie organizujemy rozmów grupowych (zjawisko rozmywania się odpowiedzialności, wstyd, gra).
 • Prowadzimy systematyczne cykle rozmów (nie pojedyncze spotkania) – aż do zniknięcia problemu.
 • Włączamy do współpracy rodziców.
 • Spisujemy kontrakty.
 • Monitorujemy zachowanie sprawcy (uczeń musi odczuwać skupioną na sobie uwagę dorosłych).
 • Tworzymy hier...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI