DOBRY LIST PRACY WART

Wstęp

Jak napisać dobry list motywacyjny – podpowiada JOANNA HEIDTMAN.

Znalezienie pracy jest zadaniem wymagającym wysiłku. Jeżeli odpowiednio przygotujemy się do tych poszukiwań, unikniemy wielu błędów. Najważniejsze, by nie tracić nadziei. Z tą myślą rozpoczęliśmy w październikowych „Charakterach” cykl artykułów o kolejnych etapach poszukiwania pracy. Pisaliśmy wtedy o pierwszych krokach. Tym razem przeczytacie tekst o listach motywacyjnych i o sztuce czytania ogłoszeń. W grudniu i styczniu napiszemy o rozmowie z potencjalnym pracodawcą, w lutym o stażach i praktykach studenckich, a w marcu o wybieraniu kierunków studiów.

Curriculum vitae (łac. „bieg życia”) to życiorys. Podstawowy błąd podczas przygotowywania CV polega na tym, że wpisuje się w nie wszystko, co wypełniało życie do momentu obecnych poszukiwań. Przygotowując ten dokument, musisz pamiętać o twoim celu (dostać się na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą) i dokładnie przemyśleć, na co szczególnie chciałbyś zwrócić uwagę. Przede wszystkim – nawet jeśli nie masz doświadczenia, nie pracowałeś wcześniej – zastanów się nad wszelkiego rodzaju osiągnięciami, które mogłyby świadczyć o twoich umiejętnościach i cechach charakteru, korzystnych z punktu widzenia pracodawcy. Ważne i interesujące mogą być szkolne olimpiady, studenckie koła naukowe czy konferencje, nagrody w konkursach, odbyte staże i praktyki, a także tematyka pracy magisterskiej. W CV masz zwrócić uwagę przede wszystkim na wiedzę i tzw. umiejętności twarde, zawodowe, nie zaś wprost na cechy charakteru czy zalety. Możesz więc zamieścić informacje o ukończonym kursie negocjacji handlowych, natomiast powinieneś raczej unikać sformułowań w rodzaju: „Umiem dobrze negocjować” czy „Jestem dobrym negocjatorem”. Twoje cechy i zalety pracodawca chce dostrzec sam, gdy będzie z tobą rozmawiał, czy też gdy pod jego okiem będziesz rozwiązywać zadania i testy sprawdzające umiejętności.

...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI