Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

DOBRY LIST PRACY WART

0 474

Jak napisać dobry list motywacyjny – podpowiada JOANNA HEIDTMAN.

Znalezienie pracy jest zadaniem wymagającym wysiłku. Jeżeli odpowiednio przygotujemy się do tych poszukiwań, unikniemy wielu błędów. Najważniejsze, by nie tracić nadziei. Z tą myślą rozpoczęliśmy w październikowych „Charakterach” cykl artykułów o kolejnych etapach poszukiwania pracy. Pisaliśmy wtedy o pierwszych krokach. Tym razem przeczytacie tekst o listach motywacyjnych i o sztuce czytania ogłoszeń. W grudniu i styczniu napiszemy o rozmowie z potencjalnym pracodawcą, w lutym o stażach i praktykach studenckich, a w marcu o wybieraniu kierunków studiów.

Curriculum vitae (łac. „bieg życia”) to życiorys. Podstawowy błąd podczas przygotowywania CV polega na tym, że wpisuje się w nie wszystko, co wypełniało życie do momentu obecnych poszukiwań. Przygotowując ten dokument, musisz pamiętać o twoim celu (dostać się na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą) i dokładnie przemyśleć, na co szczególnie chciałbyś zwrócić uwagę. Przede wszystkim – nawet jeśli nie masz doświadczenia, nie pracowałeś wcześniej – zastanów się nad wszelkiego rodzaju osiągnięciami, które mogłyby świadczyć o twoich umiejętnościach i cechach charakteru, korzystnych z punktu widzenia pracodawcy. Ważne i interesujące mogą być szkolne olimpiady, studenckie koła naukowe czy konferencje, nagrody w konkursach, odbyte staże i praktyki, a także tematyka pracy magisterskiej. W CV masz zwrócić uwagę przede wszystkim na wiedzę i tzw. umiejętności twarde, zawodowe, nie zaś wprost na cechy charakteru czy zalety. Możesz więc zamieścić informacje o ukończonym kursie negocjacji handlowych, natomiast powinieneś raczej unikać sformułowań w rodzaju: „Umiem dobrze negocjować” czy „Jestem dobrym negocjatorem”. Twoje cechy i zalety pracodawca chce dostrzec sam, gdy będzie z tobą rozmawiał, czy też gdy pod jego okiem będziesz rozwiązywać zadania i testy sprawdzające umiejętności.

Co zrobić, kiedy w całej tej chronologii nastąpiły zaburzenia w postaci przerw w życiu zawodowym? Jeśli trwały nie więcej niż trzy miesiące, można je pominąć. Dłuższe natychmiast zostaną zauważone przez osobę rekrutującą, która będzie chciała wiedzieć (jeszcze przed rozmową), co się z tobą działo w tym czasie. Trzeba więc odpowiednio wypełnić tę „lukę” informacjami. Przede wszystkim pamiętaj, że owa przerwa nie musi być faktem dyskwalifikującym. Przecież nie jest prawdą, że absolutnie nic nie robiłeś w tym czasie. Jeśli siedziałeś w domu i zajmowałeś się dzieckiem, po prostu napisz to. Jeżeli byłeś bez stałej pracy i bezskutecznie jej poszukiwałeś, to z tego okresu staraj się przypomnieć sobie wszystko, co mogłoby mieć znaczenie i być komunikatem, że nie byłeś bierny: kursy dla bezrobotnych, dorywcza praca, nauka języka obcego, niewielkie zlecenia od czasu do czasu. Informacja, że przerwa miała miejsce tuż przed obecnym poszukiwaniem pracy, także nie musi zniechęcić pracodawcy. Dla niego może to bowiem być sygnał, że jesteś wysoko zmotywowany, że możesz zacząć pracę nawet za nieco mniejsze początkowe wynagrodzenie niż ktoś, kto jest gdzieś zatrudniony i tylko chce zmienić posadę.

Wysoka motywacja i zdecydowanie to cechy wielce poszukiwane przez pracodawców i nie tak często spotykane. Twój list przewodni, który wyślesz wraz z CV, ma przekonać pracodawcę, że je posiadasz. List jest szczególnie ważny, jeśli masz niewielkie doświadczenie. Wtedy właśnie „sprzedajesz” pracodawcy swoją motywację i cechy osobowości, swoje predyspozycje. Osoby zatrudniające coraz częściej cenią u pracowników umiejętności społeczne, czasem nawet bardziej niż „twarde” umiejętności zawodowe (te można stosunkowo łatwo zmieniać), dlatego zaprezentowanie ich w liście motywacyjnym (a potem także w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej) jest ważne.

W przypadku CV do...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy