Czas na zmiany

Ja i mój rozwój Praktycznie

Czasami chcemy się zmieniać, kiedy indziej musimy. Tak czy inaczej zmieniać się warto. To wszyscy wiemy. Tylko... kto i jak może takich zmian dokonać?

Po wypadku Anna była sparaliżowana od pasa w dół. Cierpiała też z powodu ataków bólu neuropatycznego, który często towarzyszy uszkodzeniom rdzenia kręgowego i mózgu. Większość czasu po tragedii spędzała w łóżku. Postanowiła to zmienić. Stopniowo, powoli, przeżywając chwile euforii i załamania, wstała z wózka, nauczyła się poruszać przy pomocy parapodium, wróciła do niektórych domowych obowiązków. Zaczęła też pracować – na tyle, na ile mogła, ale jednak!
Po 18 latach Gabriela postanowiła skończyć małżeństwo z alkoholikiem. Uznała, że już nie będzie dłużej tkwiła w „pijanym piekle”, że nie ma sensu tłumaczyć dalej swojej bierności „dobrem dzieci” czy „ciężkimi czasami”. Miała dosyć niepewności, lęku, zahukania. Kupiła mieszkanie i rozpoczęła samodzielne życie.
W połowie 1999 roku zaprosiliśmy czytelników do akcji „«Charaktery» poprawiają charaktery”. Zaproponowaliśmy, aby zadeklarowali, jakich zmian chcą dokonać w swoim życiu, poprowadzili dzienniczki tych zmian, a po zakończeniu akcji przysłali je do nas. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Przez kilka tygodni listonosze przynosili po kilka, czasem kilkanaście dzienniczków. Ich autorki i autorzy próbowali zmieniać się na tyle, na ile mogli: rzucali palenie, próbowali chudnąć, zaczynali dbać o kondycję fizyczną. Inni dokonywali zmian znacznie głębszych: zmieniali pracę, przeprowadzali się na drugi koniec Polski, wychodzili z nałogów.

Dzienniczki Anny i Gabrieli zrobiły na nas największe wrażenie. Szczególnie Anna zaimponowała nam swoją wytrwałością, zdolnością do radzenia sobie z kryzysami, umiejętnością wyznaczania realnych celów. Jej historia w najpełniejszy sposób ilustruje zdanie, które Krzysztof Jedliński zapisał w krótkim podsumowaniu akcji: „A jednak duch człowieka potrafi wziąć w nawias prawa psychologii i dokonać niemożliwego. Jest coś metafizycznego w ludzkiej przemianie, owo przekroczenie, transcedowanie siebie. (...) Zmiana potwierdza istnienie. Wzmacnia je. Nadaje mu ruch” („Zmienię się, aby pozostać sobą”, „Charaktery” 12/1999).

Przepis na zmianę
Marek Wosiński, psycholog i psychoterapeuta od lat mieszkający w USA, w artykule „Przepis na zmianę” („Charaktery” 4/2005) odpowiada na kilka ważnych pytań związanych ze zmienianiem siebie, w tym na fundamentalne: „co to znaczy zmienić siebie”? Według niego to „świadoma decyzja pozbycia się
określonych nawyków, opanowania innych sposobów reagowania i odnoszenia się do ludzi, uporania się z konfliktami”, chodzi też „o zmianę niektórych cech osobowości utrudniających nam życie”.

Jak jednak dokonać takich przemian? Krzysztof Jedliński widzi trzy podstawowe elementy, które decydują o powodzeniu: wybór właściwego kierunku, podjęcie zdecydowanej i jednoznacznej decyzji, konsekwencja. Krótko mówiąc, potrzebna jest właściwa i odpowiednio silna motywacja. Jak pisze Marek Wosiński, motywować nas może mnóstwo czynników: „oczekiwania osób znaczących, wewnętrzny konflikt, niezadowolenie z siebie, dążenie do ideału, potrzeba rozwoju i samorealizacji. Czynnik ten musi być na tyle silny, aby proces pracy nad sobą naprawdę się rozpoczął”.

Poszukiwanie i budowanie motywacji do zmiany pociąga jednak za sobą pewne niebezpieczeństwa. Zdarza się, że przedobrzamy – tak mocno próbujemy się zmobilizować, tak bardzo pragniemy zmiany, że w końcu zaczyna nas to stresować i przeszkadzać w podjęciu jakichkolwiek działań. Anthony de Mello opowiadał kiedyś o kobiecie, która uznała, że musi się zmienić. Tego samego domagało się jej otoczenie. Zewnętrzne naciski spowodowały, że podjęła kilka prób, zakończonych niepowodzeniem. W efekcie była coraz bardziej zestresowana, a lęk przed porażką coraz bardziej ją paraliżował. Wreszcie pewnego dnia spot[-]kała mędrca, który wyjaśnił jej, że w ogóle nie musi się zmieniać. Dzięki tej radzie kobieta uspokoiła się, odzyskała pogodę ducha, przestała bać się ludzi i... zmieniła się na lepsze.

Kulturalna zmiana

Zmiana i przemiana będą jednym z podstawowych tematów Karuzeli Cooltury, która będzie się kręcić od 22 do 24 lipca w Świnoujściu. Ponad 80 znanych i cenionych pisarzy, artystów, dziennikarzy, polityków, sportowców i celebrytów podejmie – jak przekonują organizatorzy – „dysku...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Zobacz więcej

POLECAMY

Przypisy