Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

Co umieją sześciolatki

0 440

Sześcioletnie dzieci w pierwszej klasie szybciej uczą się czytania, pisania i liczenia niż ich rówieśnicy w zerówkach. A jak wypadają w porównaniu z pierwszakami starszymi o rok?

Dr Radosław Kaczan i dr Piotr Rycielski są psychologami, pracują w Zespole Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Test Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS) powstał po to, aby można było dokonać rzetelnej i trafnej analizy zróżnicowania poziomu umiejętności dzieci sześcio- i siedmioletnich. TUNSS umożliwia oszacowanie poziomu kompetencji dzieci na różnych etapach edukacji wczesnoszkolnej. Istotną cechą testu jest to, że dostosowuje on trudność wykorzystywanych zadań do poziomu umiejętności dziecka – kolejne rozwiązywane zadania dobierane są na podstawie wcześniej udzielonych odpowiedzi. Dzięki temu dzieci nie muszą rozwiązywać zadań zbyt łatwych lub zbyt trudnych w stosunku do swojego poziomu umiejętności. Daje to szansę na redukcję negatywnych efektów związanych ze znudzeniem (zadania zbyt proste) lub lękiem i utratą motywacji (zadania zbyt trudne).


Ze względu na adaptatywny charakter testu konieczne było przygotowanie i przeprowadzenie go w formie komputerowej. Dziecko wykonuje kolejne zadania na urządzeniu z ekranem dotykowym, zaznaczając odpowiedzi lub manipulując różnymi elementami na ekranie. Część zadań wymaga udzielenia odpowiedzi ustnej lub wypełnienia odpowiedniej karty pracy, do której zadania wyświetlane są na ekranie urządzenia. Wszystkie polecenia konieczne dla zrozumienia stawianych przed dzieckiem zadań czyta profesjonalny lektor.

O badaniu
Badanie sześcio- i siedmiolatków na starcie szkolnym zostało przeprowadzone w dwóch etapach – od 29 października do 10 grudnia 2012 roku (a więc dzieci były już od kilku tygodni w szkole lub zerówce) oraz od 18 maja do 19 czerwca 2013 roku. Dwukrotnie zatem dokonywane były pomiary umiejętności matematycznych oraz pisania i czytania.
Badaniem objęto: sześciolatki w zerówce (przedszkolnej lub szkolnej), sześciolatki w pierwszych klasach szkół podstawowych, siedmiolatki w pierwszych klasach szkół podstawowych, siedmiolatki w drugich klasach szkół podstawowych (czyli te, które poszły do szkoły, mając sześć lat). Badanie było reprezentatywne dla populacji sześcio- i siedmiolatków na tych ścieżkach edukacyjnych.

ścieżka edukacyjna                                         jesień 2012                    wiosna 2013
sześciolatek / zerówka w przedszkolu            636                                 589
sześciolatek / zerówka w szkole                     619                                 581
sześciolatek / I klasa szkoły podstawowej    565                                 532
siedmiolatek / I klasa szkoły podstawowej    599                                 580
siedmiolatek / II klasa szkoły podstawowej  610                                 577
ogółem:                                                           3029                              2859

W przypadku każdej z trzech badanych umiejętności liczba 100 oznacza na przedstawionych dalej wykresach wartość średnią dla wszystkich zbadanych dzieci. Skala tego typu jest często używana, pozwala na porównywanie wyników różnych pomiarów. Dzięki TUNSS można było sprawdzić także kompetencje związane z nauką pisania, czytania i matematyki, m.in. sprawność manualną, spostrzegawczość.

POLECAMY


Umiejętności matematyczne
Największy przyrost umiejętności matematycznych nastąpił u sześciolatków w pierwszych klasach. Analizy wyników badania wykazały też istotne różnice w poziomie kompetencji matematycznych między grupą dzieci w zerówkach (szkolnej i przedszkolnej) a grupą dzieci w pierwszych klasach (6- i 7-latki) oraz między wymienionymi grupami a dziećmi z drugich klas (co wynikało z wyraźnie wyższych umiejętności drugoklasistów). Nie zaobserwowano natomiast istotnych różnic między dziećmi z zerówek przedszkolnych i szkolnych, a także między sześciolatkami i siedmiolatkami w pierwszych klasach.

Umiejętność pisania
W przypadku umiejętności pisania największy przyrost także zaobserwowano u uczniów pierwszych klas. Należy zauważyć, że badany zakres umiejętności dotyczy tego, czego dzieci uczą się w pierwszej i drugiej klasie – nieznaczny przyrost umiejętności związanych z pisaniem w klas...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy