CIEMNA KOBIECOŚĆ

Otwarty dostęp

Czym jest prawdziwa natura ciemności?  

W naszym dualistycznym wymiarze, często utożsamiamy światło z pozytywnym a ciemność z negatywnym aspektem świata. Z ciemnością kojarzymy byty, czające się w mroku, ukrywające się przed światłem i rozpoznaniem. Brak światła świadomości jest łączony z ignorancją.

POLECAMY

Na ścieżce tantrycznej praktykujemy podczas długich odosobnień w absolutnej ciemności. Oddzieleni od interakcji ze światem, zaczynamy oglądać emanacje naszych myśli i emocji w ciemnej przestrzeni przed sobą. Zanika granica pomiędzy naszą wewnętrzną a zewnętrzną ciemnością. Stopniowo wyciszają się aktywności ciała emocjonalnego i mentalnego. Łączymy się z wielką, czarną, nieograniczoną otchłanią. W efekcie tego procesu realizujemy że ciemność jest naszą pierwotną matką i naszym domem. 

Poprzez doświadczenie rozpuszczenia się w ciemności, w pewnym momencie odkrywamy nasze wewnętrzne mistyczne światło.

Z perspektywy duchowej, ciemność widzimy więc nie jako negatywne przeciwieństwo świadomości, ale jako mistyczny stan jedności poza wszelkim poznaniem i zrozumieniem. W rozumieniu nauk tantrycznych wszelkie istnienie wyłania się z pierwotnej Pustki. Pustki, która nie jest nicością, ale żywym, czującym istnieniem. Kosmicznym łonem wszechświata z którego rodzi się wszelkie życie, czczonym w dawnych kulturach jako Wielka Bogini Matka.

To pierwotne źródło kobiecości przekazuje wszystkim istotom bezwarunkową miłość. Karmi i obejmuje wszystkie swoje dzieci bez oceniania i stawiania warunków. Przestrzeń pierwotnego kosmicznego łona - serca, w którym wszystko rośnie organicznie, gdy jest głęboko zestrojone ze sobą.

Dlatego kobiecość sama w sobie, jest tożsama z tą pierwotną ciemnością.

Jest mistyczną tajemnicą i źródłem wszelkiej egzystencji.

Taka jest pierwotna, prawdziwa natura Ciemności.

Pierwotna pustka wraz z nierozdzielnym od niej potencjałem kosmicznej energii Shakti, wyraża się poprzez niezliczone manifestacje. W samych centrum tej mandali znajduje się WIelka Bogini Matka. Jej bezpośrednią emanacją jest Bogini Kali, która reprezentuje aspekt powrotu istot do kosmicznego łona. Zaprasza do transformacji wszystkich części nas, które są gotowe by umrzeć i rozpuścić się w przestrzeni. Wszystko, co jest zawieszone między życiem i śmiercią, wraca do domu.

Ogień Shakti otaczający Kali, reprezentuje zarówno twórczą jak i destrukcyjną,  oczyszczającą moc. Skostniałe struktury osobowości, przywiązane do swojej oddzielonej tożsamości zostają rozsadzone od środka. Kali trzyma miecz, którego zadaniem jest przecięcie doczesnych połączeń i zależności podtrzymujących identyfikację z ego. 

W pierwotnej ciemnej kobiecości nie ma miejsca na separację.  Na poziomie umysłu, wszelkie koncepcje i ideologie zostają rozpuszczone w wielkiej pustce. Czarna Bogini zachęca do całkowitego poddania się i otwarcia się na naszą najgłębszą esencję, niemożliwą do pojęcia tajemnicę istnienia. Proces rozpuszczenia w pustce rozwiewa iluzję odrębnego istnienia. Otwiera proces przebudzenia świadomości i pełnej duchowej samorealizacji.

Niedojrzałe aspekty

Poprzez utożsamienie się z ruchem energii i świadomości, powstaje iluzja oddzielności i linearności czasu. W tych warunkach pierwotne aspekty żeńskie i męskie polaryzują się ze sobą poprzez nierozwinięte i mroczne emanacje uformowane w gęstych wymiarach istnienia.

Doświadczenie cierpienia, zniewolenia i wykorzystania poprzez niezdrowe aspekty męskie, spowodowało deformację oryginalnej manifestacji kobiecej energii. Wiele tysięcy lat epoki patriarchatu stworzyło olbrzymie podziemie gniewnych, głodnych i pałających zemstą, cierpiących części naszej kolektywnej nieświadomości, związanych z pamięcią życia w kobiecych ciałach.

Tego rodzaju byty mogą przejawiać się jako duchy kobiet trzymające urazy, które nigdy nie wybaczają i czerpią siłę z nienawiści. Nadużycia seksualne, przemoc, tłumienie naturalnej mądrości i kobiecej mocy, setki lat prześladowań i tortur, wykreowało archetyp mrocznej czarownicy łaknącej zemsty na mężczyznach.
Zraniona seksualność i serce, poczucie zdrady, zazdrość, zraniona duma i tożsamość ofiary, kreują niezliczone formy mrocznej kobiecości, pragnących odwetu.

Negowanie i tłumienie kobiecej mocy i seksualności uniemożliwiło spełnienie pragnień i stworzyło pokłady niezaspokojonego głodu. W rezultacie powstał inny aspekt mrocznej kobiecości, traktujący energię seksualną i mężczyzn, jako źródło pożywienia. Archetyp modliszki, która wysysa soki życiowe swoich kochanków. Znane z mitologii demoniczne harpie, zmory, wampirzyce i strzygi na stałe zagościły w ukrytym wymiarze naszej planety. Do kolektywnego podziemia zostały także zepchnięte pełne mocy boginie i czarodziejki, reprezentujące zarówno oświecone i nieoświecone jakości ciemnej kobiecości. Do nich należą Hekate, Lilith, Morgana, Medea, Circe, Persefona.

Niedojrzała ciemna kobiecość wyraża się poprzez zranione ciało emocjonalne, wściekłość, nienasyconą żądzę, mściwość. Posługuje się metodami uwodzenia, manipulacji i ciemnej magii. 

Prawdziwy rozwój może przyjść tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi przyjąć obecność tych ciemnych energii w sobie i na zewnątrz. Kiedy pozwolimy im się uwolnić i bezpiecznie wyrazić, wszystkie toksyczne emocje i lęki zaczynają się transformować. 

Praca z ciemną kobiecością jest treścią retritu  ”Obejmując Podziemie”prowadzonego cyklicznie przez Dom Tantry. W trakcie procesu warsztatowego aspekty te mogą zostać wyzwolone, przyjęte i zintegrowane.
https://houseoftantra.org/obejmujac-podziemie/

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI