Bohaterowie z wczoraj, bohaterowie z dziś

Wstęp

Scenariusz lekcji dla klas licealnych; autor: Adam Zemełka

Poziom nauczania: liceum
Czas trwania: godzina lekcyjna
Cele:
–  prześledzenie metamorfozy pojęcia bohaterstwa w oparciu o historię polityczną i literaturę oraz sformułowanie jego współczesnej definicji;
– określenie cech indywidualnych bohatera historycznego/literackiego;
– wyodrębnienie różnorodnych form bohaterstwa;
– zrozumienie wpływu społecznego na zachowanie jednostki;
– redefinicja pojęcia heroizmu z uwzględnieniem współczesnego tła społeczno-politycznego.
Metody: informacyjne (wyjaśnienie, opis sytuacji), niepokoju poznawczego (dyskusja, dialog), motywacja do działań, praktyczne.

Przebieg zajęć
Poproś uczniów o definicję słowa bohaterstwo/heroizm. Po zaprezentowa...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI