Bo dostaniesz klapsa!

Wstęp

Cielesne karanie dzieci jest prawnie zabronione. Wciąż jednak są tacy, którzy przekonują, że bez klapsa nie ma dobrego wychowania.

W 2010 roku znowelizowana została ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakazuje ona jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci. Dwa lata później, w sierpniu 2012 roku, TNS OBOP przeprowadziło sondaż, według którego 78 proc. badanych miało świadomość, iż bicie dzieci jest niezgodne z prawem. Tyle tylko, że aż 68 proc. ankietowanych nie widziało nic złego w klapsie wymierzonym od czasu do czasu. Dwóch na pięciu respondentów zgadzało się ze stwierdzeniem, że lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a aż jedna czwarta uważała bicie dziecka za skuteczną metodę wychowawczą!

Co zaskakujące, są naukowcy, którzy myślą podobnie. W 2005 roku dr Jennifer Lansford oraz dr Ken Dodge z Center for Child and Family Policy na Duke University dowodzili na podstawie własnych badań, że jeśli w danej kulturz...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI