Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ja i mój rozwój , I

17 czerwca 2016

Alchemia szczęścia

15

Muzułmańska koncepcja szczęścia polega na akceptowaniu przeciwności losu i godzeniu się z dekretami Bożymi. Akceptując przeszłość, akceptujemy teraźniejszość i nigdy nie rozpaczamy nad rozlanym mlekiem. Czy to wystarczy, byśmy byli szczęśliwi?

Kiedy w tyglu wstrzemięźliwości człowiek jest oczyszczony z pasji cielesnych, wznosi się wysoko i, miast być niewolnikiem żądz i złości, obdarzony jest anielskimi cechami. Osiągając ten stan, człowiek znajduje swoje niebo w kontemplacji Odwiecznego Piękna i już nigdy więcej w cielesnych uciechach. Duchową alchemię, która powoduje tę zmianę, podobnie jak tę, która zamienia metale nieszlachetne w złoto, niełatwo jest odnaleźć…

Czym jest szczęście?

Szczęście definiuje się jako uczucie radości i zadowolenia, ale również jako powodzenie w jakichś działaniach, pomyślny zbieg okoliczności. Koncepcji szczęścia jest jednak tyle, ilu jest ludzi. Dla jednych szczęście jest stanem ducha (Wolter), dla innych to „kochać i być kochanym” (George Sand). „Celem ludzkiego życia jest szczęście”, puentuje Jean-Jacques Rousseau, ale dodaje: „któż jednak z nas wie, jak je osiągnąć”.

Jak pisze wielki muzułmański teolog i sufi Al Gazali we wstępie do własnego krótkiego traktatu pt. „Alchemia szczęścia”, „człowiek nie został stworzony przypadkowo, lub dla żartu, ale cudownie i dla wyższych celów. Choć nie żyje wiecznie, jednak jest nieśmiertelny; choć jego ciało jest kruche i ziemskie, jego duch jest wzniosły i boski”. Czym jest zatem ten wyższy cel i czy jest nim właśnie szczęście? Czy człowiek został stworzony po to, aby być szczęśliwym? Jeśli tak, to jak może szczęście osiągnąć?

Szczęście czy dobra fortuna?

Jest rzeczą dość znamienną, że słowo szczęście znaczeniowo łączy się z ideą losu. Oznacza to, że koleje losu mają wpływ na nasze szczęście lub na jego brak. Ludzie, którym brakuje szczęścia (dobrej fortuny) są nieszczęśliwi. U ludzi Zachodu szczęście często pojawia się na skutek braku nieszczęścia (przeciwnego losu) lub kiedy minie zła passa. Ponieważ „nieszczęścia” należą do rzeczy przeszłych, człowiek często tkwi w przeszłości, rozwodząc się nadmiernie nad swoim losem albo wręcz buntuje się przeciwko niemu. Na naszym rodzimym gruncie źródłem szczęścia mogą być nawet nieszczęścia innych.

Muzułmańska koncepcja szczęścia polega między innymi na akceptowaniu wszystkich przeciwności losu i godzeniu się z dekretami Bożymi. Akceptując przeszłość, człowiek akceptuje teraźniejszość i nigdy nie rozpacza „nad rozlanym mlekiem”. Samo słowo islam oznacza poddanie się woli Boga. Drugie znaczenie słowa islam to pokój – zewnętrzny i wewnętrzny. Kto zatem jest pogodzony z Bogiem i jego wolą, ten osiąga stan wewnętrznego pokoju i szczęścia. Dla sufich (mistyków islamu) złoto i błoto oznaczają to samo. Wbrew temu, co o ludziach wyznających islam znaleźć można w mediach, m...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy