MATERIAŁ PR Psychowieści

Przemoc w życiu publicznym

„Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna” to hasło studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 24 maja w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW.

Celem konferencji jest przyjrzenie się przemocy w sposób interdyscyplinarny w szczególności rozwijając zagadnienie źródeł przemocy, jej charakteru, metod, rodzajów i wymiarów zarówno współcześnie, jak i na przestrzeni historii. Nie ograniczając się jedynie do tych dwóch perspektyw czasowych uczestnicy konferencji spróbują także wybiec w przyszłość, pytając o możliwość przeciwdziałania i minimalizowania postaw i zjawisk wynikających z przemocy. Patron medialny: „Charaktery”.
 
 

Wstecz