MATERIAŁ PR Psychowieści

Groźne przestępstwa

„Groźne przestępstwa przeciwko dzieciom – ofiary i sprawcy” to hasło konferencji, która odbędzie się 26 maja w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Psychologii Kryminalnej.

Wśród poruszanych tematów m.in.: wykorzystanie psychologa śledczego w sprawach kryminalnych dotyczących dzieci, zgwałcenia i zabójstwa na tle seksualnym dzieci, proces motywacyjny rozszerzonego samobójstwa z udziałem dziecka jako ofiary, etiologia zabójstw dzieci, przesłuchanie dzieci i dorosłych w sprawach dotyczących przemocy wobec dzieci. Patron medialny: „Charaktery”.
 
 

Wstecz