Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce

Materiały PR

Maszyny, budynki, oprogramowanie komputerowe… – to elementy, które są niezbędne do działania firmy. Jednak tym kluczowym są osoby, które w niej pracują. Od ich kwalifikacji, zaangażowania oraz nastawienia zależy wszystko. Dlatego umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki oraz przemyślana polityka HR to fundamenty sukcesu w świecie biznesu. Jak wygląda zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce?

Maszyny, budynki, oprogramowanie komputerowe… – to elementy, które są niezbędne do działania firmy. Jednak tym kluczowym są osoby, które w niej pracują. Od ich kwalifikacji, zaangażowania oraz nastawienia zależy wszystko. Dlatego umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki oraz przemyślana polityka HR to fundamenty sukcesu w świecie biznesu. Jak wygląda zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce?

POLECAMY

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Jako zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można określić wszystkie działania, które mają związek z pozyskiwaniem pracowników, ich rozwojem oraz utrzymaniem. Dobrze prowadzona polityka w zakresie HR:

 • umożliwia stworzenie dobrze zintegrowanego zespołu o wysokim poziomie motywacji,
 • ułatwia usprawnianie procesów związanych z funkcjonowaniem organizacji,
 • podnosi produktywność,
 • pozytywnie przekłada się na wizerunek firmy i wzmacnia jej pozycję,
 • ułatwia rekrutowanie nowych, wartościowych członków zespołu, którzy zwiążą się z firmą w długofalowej perspektywie,
 • pozwala rozwijać kompetencje pracowników i zapewnia im rozwój zawodowy.

Dlatego warto zadbać o ten aspekt, ponieważ niesie za sobą wiele korzyści.

Co obejmuje ZZL?

ZZL to szereg procesów, na które składają się m.in.:

 • planowanie zasobów ludzkich – a więc określanie liczby pracowników niezbędnych do wykonania konkretnych zadań oraz ich alokacji,
 • czynności związane ze skuteczną rekrutacją,
 • wdrożenie pracownika na stanowisko, procesy on-bordingowe itp.
 • ewaluacja wyników pracy i udzielanie pracownikom wsparcia w rozwoju zawodowym,
 • organizacja szkoleń dla zespołu oraz polityka szkoleniowa, ścieżki kariery itp.
 • nagradzanie i wynagradzanie członków zespołu – w trosce o wysoką motywacją.

Zadania z obszaru HR to element pracy menadżera. W mikro- i małych firmach oraz tych zaliczanych do grupy małych pełnią je zazwyczaj właściciele, dyrektorzy zarządzający lub kierownicy działów. W większych przedsiębiorstwach najczęściej powoływany jest dział HR wraz z dyrektorem lub kierownikiem ds. pracowniczych, który sprawuje pieczę nad tym aspektem działalności organizacji.

„W wielu dużych firmach powstają specjalizujące się działy, osobne w obsłudze kadrowo-płacowej pracowników, osobne zajmujące się szkoleniami, rozwojem zawodowym oraz ścieżkami kariery, a nawet komórki takie jak tzw. HR Business Partnerzy, a więc osoby wyspecjalizowane we wspieraniu wybranych obszarów biznesowych przedsiębiorstwa w prowadzeniu polityki personalnej i zarządzaniu zasobami ludzkimi.” – mówi Sebastian Nowak z Serwisu eventis.pl zajmującego się wspieraniem przedsiębiorstw w prowadzonej polityce szkoleniowej. „Pewne funkcje z zakresu ZZL firmy coraz częściej zlecają zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom – dzieje się tak zarówno z obszarze administracji płacowej, ale również badania potrzeb szkoleniowych czy też benefitów pozapłacowych.” – dodaje Anna Gajewska z portalu Szkolenia News.

Co ważne, zarządzanie zasobami ludzkimi może być prowadzone według różnych strategii. Do najpopularniejszych obecnie należą model Michigan oraz model harwardzki. Wybór konkretnego stylu jest uzależniony od specyfiki prowadzonej działalności, jej skali, a także koncepcji zarządzania przyjętej przez przedsiębiorstwo. Warto rozważyć zapoznanie się z nowoczesnymi metodami zarządzania zasobami ludzkimi poprzez udział w szkoleniach otwartych oraz konferencjach biznesowych dedykowanych polityce kadrowej.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI