Włochy: laboratorium psychopatologii mafii sycylijskiej

Wstęp

Wejście Polski do Unii Europejskiej otwarło zachodnie uczelnie dla polskiej młodzieży. Dlatego chcemy Wam przybliżyć zasady studiowania psychologii w niektórych krajach Europy Zachodniej. W marcu pisaliśmy o studiach we Francji i w Niemczech. Tym razem chcemy Wam pokazać, jak wygląda nauka na włoskich uczelniach. W maju przeczytacie o zasadach studiowania psychologii w Anglii.

Do Włoch można wyjechać na całe studia. Można też ukończyć tam któryś z etapów studiów albo zrobić doktorat. Program Erasmus umożliwia wyjazd do Włoch na semestr lub dwa.

Maturzysta planujący studia we Włoszech powinien u tłumacza przysięgłego przetłumaczyć na język włoski zaświadczenie o zarobkach rodziców i swoje świadectwo maturalne. Świadectwo trzeba następnie potwierdzić w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie. Studenci muszą uwierzytelnić i przetłumaczyć wyciąg z indeksu oraz zaświadczenie z sekretariatu o profilu swojej polskiej uczelni.

We Włoszech rekrutacja na psychologię odbywa się na zasadach podobnych do obowiązujących w Polsce. Sumuje się punkty przyznane za oceny uzyskane w
szkole średniej (z określonych przedmiotów) i na egzaminie wstępnym. Egzamin wstępny obejmuje sprawdzian wiedzy z biologii, matematyki i historii oraz test badający poprawność rozumowania. Studenci zagraniczni zapraszani są zazwyczaj na rozmowę kwalifikacyjną oceniającą znajomość języka włoskiego i tzw. predyspozycje ogólne.

Studia we Włoszech są trzystopniowe. Pierwszy etap trwa trzy lata i kończy się otrzymaniem tytułu laurea triennale (odpowiednik polskiego licencjata). By go uzyskać, należy zdobyć 180 punktów ECTS (europejskiego systemu transferu punktów, który ułatwia międzynarodową wymianę studentów) odpowiadających określonej liczbie zajęć, napisać i obronić pracę końcową. Tematyka pracy zależy od rodzaju wybranej grupy badawczej. Na p...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI