Utopione koszty

Psychologia i życie

Gracze giełdowi w obliczu bessy nie pozbywają się akcji. Zostały kupione za wyższą sumę niż ta, za którą można je sprzedać. Co więcej, ich ceny nadal spadają. Choć przyniosły straty, pozbywanie się ich nie wchodzi w rachubę, ponieważ istnieje nadzieja, że indeksy giełdowe pójdą w górę. Inaczej mówiąc, gracze nie chcą godzić się z bezpośrednimi stratami, licząc na ewentualne zyski w przyszłości. Wiedzą też, że jeśli zdecydują się na sprzedaż, to w jakimś stopniu przyczynią się do dalszego spadku wartości posiadanych akcji. 
Inwestowanie na giełdzie to trudna sztuka. Jest ona jeszcze trudniejsza z uwagi na to, że zyski (lub straty) jednej osoby zależą od tego, co zrobią inni. Gdyby decyzje giełdowe były podejmowane tylko przez pojedynczych graczy, to wtedy można by zastanawiać się nad tym, czy znajomość wykorzystywanych przez nich reguł pozwalałaby przewidywać ich zachowania. Zyskiwaliby ci, którzy znają „psychologię gracza giełdowego”. Tak słodko jednak nie jest, gdyż obecnie innymi graczami są komputery wyposażone w algorytmy pozwalające bardzo szybko reagować na to, co się dzieje na rynku. Zapewne nie posługują się one heurystyką utopionych kosztów. 
Kobiety – ofiary przemocy – mają duże trudności ze złożeniem skargi na swoich katów. Jest to szczególnie prawdopodobne wtedy, kiedy przemoc trwała dłuższy czas. Sporo zainwestowały w podtrzymywanie związku, w którym z pokorą musiały znosić tyle krzywd. Te wszystkie poświęcenia stałyby się utopionymi kosztami, gdyby kobieta oskarżyła partnera lub zdecydowała się na opuszczenie związku. Do tego wszystkiego dochodzi możliwość pogorszenia sytuacji materialnej lub też trudności w znalezieniu schronienia. Decyzja w tej sytuacji staje się ekstremalnie trudna także ze względu na to, że taka osoba musiałaby przyznać się przed sobą, że uległa przemocy i nic z tym nie potrafiła samodzielnie zrobić. 
Powyższy przykład pokazuje, że tendencja do posługiwania się takim sposobem myślenia pojawia się wtedy, kiedy sprawy idą w niedobrym kierunku. Wyraźnie to widać w wypadku konfliktów zbrojnych, kiedy wysiłki mające na celu pokonani...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę 20% TANIEJ

Zobacz więcej

POLECAMY

Przypisy