Trening umysłu

Ja i mój rozwój Praktycznie

Sportowi mistrzowie panują nad emocjami, koncentrują się na najważniejszych zadaniach, są pewni siebie. Uczniowie też mogą być tacy jak oni i osiągać sukcesy.

Rozwój mentalny jest naturalnym elementem rozwoju człowieka. Zaczyna się już w łonie matki – to tam po raz pierwszy dziecko konfrontuje się z emocjami swoich rodziców. Po przyjściu na świat rozwija ono umiejętności komunikacji poprzez dotyk, wzrok, gesty, słowa (do 2. roku życia). Zaczyna też odróżniać fantazję od rzeczywistości, rozwija wyobraźnię, która staje się istotnym elementem kreatywności (okres od 2 do 7 lat).

Z czasem u dzieci pojawia się myślenie logiczne, które pozwala im na skuteczne rozwiązywanie problemów (od 7 do 11 lat). W wieku 11–12 lat dzieci nabywają zdolność koncentrowania uwagi na wielu sposobach działania, szacowania ich skuteczności i podejmowania decyzji. Z każdym kolejnym rokiem środowisko wymaga od dziecka coraz więcej, stawia przed nim nowe wyzwania, zachęcając do wyznaczania celów i dążenia do nich. Osiąganie celów daje satysfakcję i powoduje wzrost pewności siebie, a dziecko staje się bardziej zmotywowane i zaangażowane w proces uczenia się.

Wymienione elementy rozwoju sprawiają, że umysł dziecka jest poddawany nieustannym ćwiczeniom. To nic innego jak swoisty trening mentalny, który człowiek wykonuje każdego dnia.

Co „trenuje” trening mentalny?

Zawodowi sportowcy na co dzień spotykają się z problemami związanymi nie tylko z umiejętnościami motorycznymi czy technicznymi, ale również dotyczącymi mentalności. Bardzo często zdarza się, że nie potrafią opanować emocji pojawiających się przed startem czy podczas zawodów. W ich trakcie mają problemy z koncentracją uwagi czy wyłączaniem z pola uwagi przynajmniej niektórych dystraktorów (np. krzyczących kibiców). Jeśli popełnią wtedy błędy, ich motywacja i pewność siebie spadną.

Ideą treningu mentalnego jest zrównoważony rozwój trzech sfer: poznawczej, emocjonalnej i społecznej. W szkołach często nie przywiązuje się odpowiedniej wagi do dwóch ostatnich, ważniejsze są bowiem standaryzowane programy, którymi mierzy się kompetencje szkolne, edukacyjne.

POLECAMY

Trening mentalny rozwija w dzieciach umiejętności społeczne i jednocześnie kształtuje je emocjonalnie, a także daje narzędzia do mierzenia ich osiągnięć w tych sferach. Najważniejszy jest rozwój samoświadomości dziecka, inteligencji emocjonalnej, umiejętności interpersonalnych, kreatywności, gotowości do formowania celów i podejmowania świadomych decyzji. Trening mentalny przygotowuje pole dla ćwiczeń, w których młodzi ludzie bezpiecznie mierzą się ze swoimi słabościami i badają swoje granice. Dzięki temu zdobywają nową wiedzę i opanowują nowe style zachowania.

Dwa nurty

W treningu mentalnym dominują dwa nurty psychologiczne: pozytywny i poznawczo-behawioralny. Psychologia pozytywna skupia uwagę na mocnych stronach natury człowieka, rozwija pozytywne aspekty jego funkcjonowania i dąży do osiągnięcia optymalnych warunków rozwoju. Nurt ten koncentru...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI