Tata sam w domu

Wstęp

Samotni ojcowie są bardziej niż samotne matki tolerancyjni wobec dzieci, bardziej konsekwentni i przewidywalni. Chętniej jednak przerzucają na instytucje przynajmniej część odpowiedzialności za wychowanie. Jakość ich relacji z dziećmi bardzo zależy od tego, czy mają pracę i ile zarabiają – im lepsza praca i wyższe zarobki, tym lepszymi są ojcami.

Przybywa mężczyzn samotnie wychowujących swoje dzieci. Samotnymi ojcami zostają oni z powodu śmierci żony lub rozstania z nią. Panuje przekonanie, że samotne ojcostwo nie może się równać z samotnym macierzyństwem. O sile tego przekonania świadczą choćby decyzje sądów podejmowane w czasie spraw rozwodowych – niemal 20-krotnie rzadziej przyznają one mężczyźnie opiekę nad dziećmi. Czy rzeczywiście samotni ojcowie wychowują dzieci gorzej niż samotne matki?
W latach 70. minionego stulecia Helen A. Mendes z Pepperdine University na podstawie wyników przeprowadzonych przez siebie badań opisała cztery typy samotnych ojców. Jako kryterium podziału przyjęła motywację mężczyzny do pełnienia roli samotnego ojca i jego dotychczasowe doświadczenia w budowaniu dobrych relacji z dziećmi. Wyróżniła ojców w sposób agresywny aktywnie poszukujących opieki nad dzieckiem, ojców w sposób pojednawczy aktywnie poszukujących opieki nad dzieckiem, ojców w sposób agresywny biernie aprobujących opiekę nad dzieckiem oraz ojców w sposób pojednawczy biernie aprobujących opiekę nad dzieckiem. Ojcowie poszukujący (ang. seekers) to ci, którzy po rozpadzie związku wykazali inicjatywę w przejęciu opieki nad synem czy córką, natomiast ojcowie aprobujący (ang. assenters) podporządkowali się naciskowi sytuacyjnemu.

Ojcowie poszukujący mają pozytywne doświadczenia w roli rodzicielskiej, uczestniczą w bliskich relacjach z dziećmi od niemowlęctwa. Lubią z nimi przebywać, co widać w jakości i liczbie podejmowanych przez nich interakcji (np. zaspokajanie potrzeb psychicznych i fizycznych, tworzenie rodzinnych rytuałów, takich jak wspólne posiłki czy spędzanie razem wolnego czasu). Co ważne, dla ojców poszukujących ojcostwo jest podstawą ich samooceny.
Ojcowie agresywnie poszukujący (ang. aggressive seekers) aktywnie dążą do wyłącznej opieki nad dziećmi, zazwyczaj wbrew woli matki. Nie cofają się nawet przed manipulacją i siłą (kłamstwa, groźby, porwania dziecka, wyrzucanie matek z mieszkań). Z kolei ojcowie pojednawczo poszukujący (ang. conciliatory s...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI