TALENT ZROZUMIENIA

Wstęp

W marcowych „Charakterach” opisywaliśmy trudną sztukę zrozumienia innych ludzi. Wokół tej umiejętności narosło wiele mitów. Omawiamy niektóre z nich.

Ludzie rodzą się z umiejętnością rozumienia innych.

Zdolność rozumienia jest stopniowalna i wyuczalna. Ludzie rodzą się z różnymi predyspozycjami. Najbardziej znanym wymiarem jest opisana przez Carla G. Junga ekstrawersja i introwersja, czyli nastawienie „od siebie” i „do siebie”. Dotyczy ono w dużej mierze relacji interpersonalnych i społecznych. Tendencja do kontaktu lub wycofania oznacza, że niektórzy z nas rodzą się „bardziej” niż inni gotowi do wsłuchiwania się w drugiego człowieka.
Ekstrawersja i otwartość stanowią dwie z cech Wielkiej Piątki, czyli najnowszej teorii osobowości, obejmującej pięć głównych cech o charakterze wrodzonym, której twórcami są Paul T. Costa i Robert McCrae (trzy pozostałe to neurotyzm, ugodowość i sumienność). Ludzie rodzą się więc z pewnymi cechami lub predyspozycjami. Badania wskazują jednak, że mogą one być rozwijane bądź hamowane przez czynniki kulturowe, środowiskowe i rodzinne. Dzieci Indian są uczone powstrzymywania się od wyrażania uczuć. Większość dzieci amerykańskich jest zachęcana do ich ujawniania, do ekspresji, otwartości, wymiany. Dlatego, jak o wielu naszych talentach, również o...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI