Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

SZUKAJ SWOICH TALENTÓW

0 362

Każdy z nas ma talenty, choć niektórzy je zakopali. Czy na pewno każdy? Jak je odkopać? Oto mity na ten temat. Albo jest się zdolnym, albo nie. Nic tu nie można zmienić.

To, że mamy zdolności, wiemy najczęściej z praktyki, czyli łatwiejszego i szybszego nabywania umiejętności i wiedzy w określonej dziedzinie, uzyskiwania wyraźnie lepszych rezultatów niż inni. Ale istnieją także zdolności potencjalne, które nie ujawniły się jeszcze z powodu braku odpowiednich doświadczeń, sprzyjającego ich rozwojowi środowiska albo odpowiedniej aktywności. Ważnym warunkiem ujawnienia się i rozwoju potencjalnych zdolności jest ich aktywne poszukiwanie.

Tylko osoby bardzo inteligentne mogą być twórcze.

Nieprawda. Istnieje przekonanie, że osoby o wybitnej inteligencji, szybko uczące się, są jednocześnie bardzo twórcze, czyli potrafią tworzyć rzeczy i idee zupełnie nowe. Jest to mit, ponieważ bardzo często okazuje się, że ludzie o dużych zdolnościach poznawczych w ogóle nie posiadają zdolności twórczych. Nie ma ścisłego związku między poziomem inteligencji a zdolnościami twórczymi.

Artyści są bardziej twórczyod innych osób.

Nieprawda. Ten mit ma swój początek w dziewiętnastowiecznym rozumieniu „twórczości”, kiedy wiązano twórczość z działalnością artystów, a szczególnie artystów plastyków. Nie jest prawdą, że wszyscy artyści są twórczy. Zarówno wśród plastyków, muzyków czy aktorów, jak i wśród naukowców, lekarzy czy nauczycieli można znaleźć osoby twórcze i nietwórcze.

Posiadane zdolności prowadzą do lenistwa.

Nieprawda. Osoby posiadające wybitne zdolności zazwyczaj są osobami niesłychanie pracowitymi, praktycznie pracują bezustannie. Nawet małe dzieci, które są wybitnie uzdolnione, charakteryzują się ogromną pracowitością. Uważa się, że wybitnym zdolnością towarzyszą takie cechy osobowości, które pozwalają na długotrwały wysiłek. Zatem osoby uzdolnione, aby rozwinąć swoje zdolności, muszą bardzo ciężko pracować, ale to sprawia im ogromną przyjemność.

Inni mają zdolności,a ja żadnych.

Nieprawda. Wielość i różnorodność zdolności zaprzecza mitowi o braku jakichkolwiek zdolności u danej osoby. Istnieje wiele rozmaitych zdolności: począwszy od dob...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy