Szklany sufit

Wstęp

Szklanym sufitem nazwano niewidoczne bariery, z którymi zmierzyć się muszą ambitne, wykształcone kobiety. Prześwietla go Renata Kaczyńska-Maciejowska.

Elity biznesu i władzy to nadal męski świat. Na najwyższych szczeblach kariery nie znajdziemy wielu kobiet. Dlaczego? W połowie lat 80. ubiegłego wieku pojęciem „szklany sufit” określono na pozór niewidoczne bariery, z którymi zmierzyć się muszą ambitne, wykształcone kobiety. Ich frustracja wynika z dostrzegania szansy awansu przy faktycznej jego nieosiągalności. Raport z badań Instytutu Spraw Publicznych ujawnia bariery, które utrudniają kobietom w Polsce zrobienie kariery. Badania prowadzono wśród osób sprawujących funkcje kierownicze we władzach samorządowych i terytorialnych, a także wśród menedżerów (obojga płci) znaczących firm z województw warszawskiego, łódzkiego i katowickiego.

Męska solidarność

Sposoby dyskryminacji kobiet są często trudne do wychwycenia. Nie wynikają one bowiem z przyczyn formalnych, z przepisów czy zarządzeń. Ich źródeł należy szukać raczej w kulturowych wzorcach kobiecości i męskości, a także w mentalności zarówno panów, jak i pań. Wszechobecne przekonania określające role oraz cechy kobiet i mężczyzn, ich prawa, powinności i wzajemne relacje wydają się tak oczywiste, że stają się niewidoczne, przezroczyste jak szkło.
Kobiety zazwyczaj nie nazywają dyskryminacją tych sytuacji, w których jawnie jej doświadczyły. Być może nieświadomie uruchamiają mechanizmy obronne. Z kolei w opiniach wielu mężczyzn dotyczących braku równouprawnienia kobiet dostrzec można hipokryzję i dystansowanie się. To temat zastępczy – twierdzą. Niektórzy z nich dyskryminują kobiety, na przykład poprzez zaniżanie płac, pomijanie przy awansie lub zatrudnianiu, a jednocześnie twierdzą, że z brakiem równouprawnienia nigdy się nie spotkali!
Na uprzywilejowanych miejscach list wyborczych najczęściej nie znajdziemy kobiet. Mężczyźni traktują swoje pierwszeństwo na nich jako coś oczywistego, niepodlegającego dyskusji. W rozgrywkach dotyczących podziału atrakcyjnych stanowisk ważniejsze niż kompetencje wydają się znajomości. Mężczyźni wzajemnie się wspierają. Kobiety są zazwyczaj poza takimi nieformalnymi układami. Zdecydowana większość z nich przyznaje, że istnieje silna męska solidarność, a także lobbing. Brak solidarności wśród kobiet wynika głównie z ich samotności na najwyższych stanowiskach, z lęku o swoją z trudem wypracowaną pozycję. Kobiety powinny wziąć przykład z mężczyzn – nawzajem się popierać i wspierać!

Polka – matka

Kobietom nadal powszechnie przypisuje się tradycyjne role. Badani obojga płci zgodnie twierdzą, że przyczyną mniejszej dyspozycyjności kobiet i ich nieobecności w elitach biznesu i polityki jes...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.POLECAMY

Przypisy