Rzeczywistość komponowana

Otwarty dostęp Książka na wiosnę

Szczeliny istnienia z 1992 i Błony umysłu z 2003 r. profesor Jolanty Brach-Czainy to lektury pomagające istnieć w codzienności, znaleźć w niej sens. Zbiory esejów uwznioślają charakter codziennych zajęć, sprawiają, że obiekty, na które patrzymy, przestają być anonimowe. Wydany w marcu 2023 r. zbiór Rzeczywistość komponowana ma ukazać, jak doszło do kształtowania myśli wybitnej filozofki i eseistki. Jak wyglądała droga autorki do takiej formy ekspresji. W jaki sposób (w Błonach umysłu) przepis na kabaczka z nasturcją połączyć z namysłem nad egzystencją człowieka.

Już w wybitnym wprowadzeniu Elizy Kąckiej czytamy o tym, że Jolanta Brach-Czaina ma intencję „dotknięcia istoty rzeczy bez pojęciowego pancerza” za to z kulturą filozoficzną.

POLECAMY

Dąży do konfrontacji z rzeczywistością pozasłowną, jednocześnie podkreślając rolę doświadczenia.

W zbiorze znajdziemy eseje, które mogą być wyzwaniem, zachętą do dalszych poszukiwań (jak przypominanie skandali wśród artystek sztuki współczesnej) czy rozważaniami polityczno-społecznymi, oraz znane nam z poprzednich publikacji Dowodów opisy rozkoszy całkowicie przyziemnych. Czytamy: „Jest pewna solidna, ziemniaczana strona ludzkiego ducha, którą można by nazwać przyziemnością. Właśnie ta ziemniaczana część naszej osobowości sprawia, że możemy wzajemnie na sobie polegać”. Zbiór zawiera też wywiady, listy i przerażająco aktualne analizy nastrojów społecznych (jak chociażby w eseju Polska w cieniu Kościoła).

„Podstawę naszego istnienia stanowi codzienność” pisze Jolanta Brach-Czaina w eseju Krzątactwo w zbiorze Szczeliny istnienia. I ta codzienność – brudna, trudna, nieuporządkowana, cielesna, pełna pułapek – po lekturze Rzeczywistości komponowanej wdziera się w nasze pole świadomości, rozjaśniając rozumienie nas samych.

Chapeux bas dla Redakcji – za sprostowania, skrupulatne przypisy i odnośniki do innych tekstów kultury.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI