Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

ROZMOWA W PARU ODSŁONACH

0 477

Z kim spotkasz się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Bywa różnie, ale najprawdopodobniej będzie to ktoś z działu personalnego firmy, któryś z menedżerów. W mniejszych firmach może zdarzyć się tak, że w sprawie pracy będziesz rozmawiać z osobą, która na co dzień nie zajmuje się zatrudnianiem pracowników, a wyjątkowo musiała się tym zająć (często oznacza to, że jej umiejętności panowania nad rozmową pozostawiają sporo do życzenia).

Rozmowę najczęściej rozpoczyna osoba prowadząca rekrutację i to ona nadaje jej ton, tempo i kierunek. Nie staraj się tego zmienić. W firmach doradztwa personalnego spodziewajmy się „chłodnego” stylu rozmowy. Być może to kwestia treningu albo wyuczonego stylu pracy. Niemniej jednak takie osoby w rozmowie kwalifikacyjnej z zasady „wygaszają” swoje emocje i taki właśnie styl komunikacji narzucają kandydatowi. Dla ciebie oznacza to konieczność kontrolowania twojej mowy niewerbalnej (ograniczona ekspresja), czysto „zadaniowy” ton rozmowy. Kiedy odbywa się ona u samego potencjalnego pracodawcy, dystans bywa mniejszy, jednak zawsze pamiętajmy, że rozmowa kwalifikacyjna to spotkanie, które ma określony cel i winno być traktowane zadaniowo. Jesteś zobowiązany do tego, by zachować ton przyjazny, ale unikaj tonu osobistego.

Rozmowy kwalifikacyjne mają standardowy przebieg i dlatego spotkamy się najczęściej z dwoma scenariuszami. W pierwszym osoba rekrutująca opowiada krótko o firmie i oczekuje od kandydata kilku pytań uszczegóławiających informacje z oferty i wynikających z jego zainteresowania oferowaną pracą. Ważne jest więc, by mieć gotowe takie pytania! W drugim scenariuszu rekrutujący od razu przechodzi do CV kandydata (zdarza się, że nawet zapomni się przedstawić!) i do zadawania mu pytań dotyczących jego pracy, umiejętności itd.

Prowadzący rozmowę bardzo często przygotowuje sobie jej scenariusz, zwierający najistotniejsze punkty, które muszą zostać poruszone, a czasem także konkretne pytania. Te pytania, na podstawie których rekrutujący tworzy sobie zawodowy profil kandydata, to przede wszystkim: „Gdzie pan/pani pracował(a) wcześniej (lub nadal pracuje)?”, „Czym pani/pan konkretnie zajmuje się w tej firmie?”, „Dlaczego właśnie tym?”, „Dlaczego właśnie w tej firmie?”, „Co się pani/panu szczególnie udało na tym stanowisku?”, „Co się nie udało?”, „Co pani/pan chce robić dalej?”. Jeśli starasz się o jakieś techniczne stanowisko, spodziewaj się przede wszystkim pytań czysto merytorycznych. Gdy jesteś świeżo upieczonym absolwentem szkoły wyższej, pytania posłużą rekrutującemu do rozpoznania twojej wiedzy i umiejętności. Pamiętaj też, że pytanie „Dlaczego mam pana/panią zatrudnić na tym stanowisku?” nie musi być prowokacją. Rekrutujący może chcieć poznać twoją motywację. Dlatego wskaż na swoje umiejętności i cechy zgodne z wymaganiami stawianymi osobom na stanowisku, o które się ubiegasz.

Osoby rekrutujące zazwyczaj nie ukrywają, że rozmowa w dużym stopniu służy rozpoznaniu ogólnej inteligencji kandydata (rozumianej głównie jako adekwatne reakcje na zadania i sytuacje, nie zaś jako operacje umysłowe mierzone testami inteligencji). Nie bądź więc zaskoczony, jeśli podczas spotkania pojawią się różne pytania „na myślenie” (np. „Jak pani/pan ocenia szanse i zagrożenia związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej?”). Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna także i tobie umożliwia „rozpoznanie terenu” – wyciągaj wnioski z tego, jakie tematy osoba rekrutująca „drąży”, jakich cech szuka, jakie pytania zadaje.

W niektórych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko rozmowa, ale także działanie – jeśli na przykład starasz się o stanowisko programis...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy