ROZMOWA W PARU ODSŁONACH

Wstęp

Z kim spotkasz się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Bywa różnie, ale najprawdopodobniej będzie to ktoś z działu personalnego firmy, któryś z menedżerów. W mniejszych firmach może zdarzyć się tak, że w sprawie pracy będziesz rozmawiać z osobą, która na co dzień nie zajmuje się zatrudnianiem pracowników, a wyjątkowo musiała się tym zająć (często oznacza to, że jej umiejętności panowania nad rozmową pozostawiają sporo do życzenia).

Rozmowę najczęściej rozpoczyna osoba prowadząca rekrutację i to ona nadaje jej ton, tempo i kierunek. Nie staraj się tego zmienić. W firmach doradztwa personalnego spodziewajmy się „chłodnego” stylu rozmowy. Być może to kwestia treningu albo wyuczonego stylu pracy. Niemniej jednak takie osoby w rozmowie kwalifikacyjnej z zasady „wygaszają” swoje emocje i taki właśnie styl komunikacji narzucają kandydatowi. Dla ciebie oznacza to konieczność kontrolowania twojej mowy niewerbalnej (ograniczona ekspresja), czysto „zadaniowy” ton rozmowy. Kiedy odbywa się ona u samego potencjalnego pracodawcy, dystans bywa mniejszy, jednak zawsze pamiętajmy, że rozmowa kwalifikacyjna to spotkanie, które ma określony cel i winno być traktowane zadaniowo. Jesteś zobowiązany do tego, by zachować ton przyjazny, ale unikaj tonu osobistego.

Rozmowy kwalifikacyjne mają standardowy przebieg i dlatego spotkamy się najczęściej z dwoma scenariuszami. W pierwszym osoba rekrutująca opowiada krótko o firmie i oczekuje od kandydata kilku pytań uszczegóławiających informacje z oferty i wynikających z jego zainteresowania oferowaną pracą. Ważne jest więc, by mieć gotowe takie pytania! W drugim scenariuszu rekrutujący od razu przechodzi do CV kandydata (zdarza się, że nawet zapomni się przedstawić!) i do zadawania mu pytań dotyczących jego pracy, umiejętności itd.

Prowadzący rozmowę bardzo często przygotowuje sobie jej scenariusz, zwierający najistotniejsze punkty, które muszą zostać poruszone, a czasem także konkretne pytania. Te pytania, na podstawie których rekrutujący tworzy sobie zawodowy profil kandydat...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI