Relacje międzyludzkie źródłem wielu różnych emocji

Materiały PR

Człowiek jest istotą społeczną i stale przebywa w sieci różnorodnych relacji – osobistych, zawodowych, długotrwałych, jak i krótkotrwałych, przelotnych. W kontaktach z drugim człowiekiem nie ma utartych schematów, ponieważ sposób podejścia do jednego człowieka niekoniecznie sprawdzi się w stosunku do innej osoby.

Człowiek jest istotą społeczną i stale przebywa w sieci różnorodnych relacji – osobistych, zawodowych, długotrwałych, jak i krótkotrwałych, przelotnych. W kontaktach z drugim człowiekiem nie ma utartych schematów, ponieważ sposób podejścia do jednego człowieka niekoniecznie sprawdzi się w stosunku do innej osoby.

POLECAMY

Każda relacja wymaga od nas wypracowania pewnych wzorców zachowań, które umożliwią kontakty. Jednocześnie kierują nami pewne schematy – nieadaptacyjne ścieżki, które wypracowaliśmy w sobie już w dzieciństwie i które przekładają się na dorosłe życie. Niekiedy przeszkadzają nam one w funkcjonowaniu i negatywnie odbijają się na relacje, wywołują również przykre emocje, czy są źródłem agresji oraz przeżywanej złości.

Obserwacja i świadomość schematów krokiem do lepszych relacji

Książka Relacje na huśtawce. Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań? Autorstwa Avigail Lev, Matthew McKay, Michelle Skeen i Patrick Fanning łączy dwa podejścia terapeutyczne w pracy nad relacjami. Pierwszym z nich jest Terapia Schematów, drugim terapia ACT, czyli Akceptacji i Zaangażowania. Autorzy książki podkreślają, że pierwszym krokiem w pracy nad sobą i nad trudnymi relacjami jest obserwacja i uświadomienie sobie nieadaptacyjnych sposobów radzenia . Nie zawsze wiemy, skąd biorą się nasze emocje wywoływane przez zalewające nas myśli czy wydarzenia. Zdarza się, że odczuwamy irracjonalny smutek, czy złość, w sytuacjach z osobami, które są nam bliskie emocjonalnie. Uciekanie od problemów i konfliktów lub nieradzenie sobie z emocjami jest wynikiem wypracowania pewnych schematów.

Zainteresowanych tematyką Terapii Schematów i ATC zapraszamy na blog pracowni psychologicznej Pomocnia Poznań, gdzie w ostatnim artykule rozwinęliśmy te interesujące zagadnienia.

Źródło naszych emocji i zachowań

Osobowość człowieka kształtuje się przez całe życie jednak to pierwsze lata dzieciństwa i dorastanie może istotnie wpływać na to jakie relacje będziemy budować. Pierwszymi wzorcami są oczywiście rodzice. Od tego, jak wyglądały relacje z najbliższymi, w jaki sposób nas karali, nagradzali i jakie wartości nam wpajali, zależy to, kim jesteśmy i w jakie relacje wchodzimy w dorosłym życiu. Nieadaptacyjne ścieżki skutkują zwykle toksycznymi związkami i to nie tylko damsko-męskimi, ale również innymi relacjami międzyludzkimi. Na podstawie kwestionariusza znajdującego się w książce Relacje na huśtawce składającego się ze 100 przekonań można zmierzyć siłę schematów, dotyczących m.in. poczucia winy, zależności, nadmiernego samokrytycyzmu i wielu innych. Uświadomienie sobie, w jakie schematy popadamy, jak reagujemy na różnorodne wydarzenia może być pierwszym ważnym krokiem do pracy nad samym sobą.

Jak może pomóc psychoterapia ?

Wiedząc, jakie jest źródło naszych emocji, możemy nauczyć się jak dobrze je przeżywać. Złagodzić agresję, poczucie złości, smutku, ale także wypracować pewne nowe zachowania. Jedną z możliwości pracy nad sobą jest podjęcie własnej terapii, podczas której w zależności od potrzeb można nauczyć się asertywności, stawiania granic, ale także wyrażania emocji w zdrowy sposób. Podczas pracy z psychoterapeutą możemy dowiedzieć się, dlaczego reagujemy w taki, a nie inny sposób. Warto rozpatrzyć to na przykładzie – artykuł poświęcony w całości budowaniu relacji międzyludzkich pomoże uświadomić, jak działają mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za nasze emocje oraz zachowania. Wypracowanie właściwych technik radzenia sobie z trudnymi myślami na temat siebie i relacji międzyludzkich wcale nie musi być trudne, jeśli tylko wykażemy się zaangażowaniem i systematyczną pracą.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI