Psychologia jest istotna tam, gdzie jest człowiek. Biznes to ludzie

Materiały PRO znaczeniu psychologii w życiu każdego człowieka nie wypada już nikogo przekonywać.

Człowiek to nierozerwalnie skonfigurowane dwie sfery, ciała i ducha. Aby żyć dobrze i satysfakcjonująco, powinien troszczyć się na równi o nie obie i rozwijać się w obu przestrzeniach.
Należy sobie uświadomić, że w biznesie, nawet tym globalnym, w którym z powodzeniem technologia przyniosła automatyzację, cyfryzację i digitalizację, wciąż jednak sukces zależy od człowieka. Biznes to ludzie. I tutaj wkracza psychologia jako odpowiedź na efektywne, racjonalne, rozwojowe, inspirujące i kreatywne kształtowanie funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.


POLECAMY

Wiedza psychologiczna i kompetencje w tym zakresie są nieodzownym elementem prorozwojowego i nowoczesnego biznesu w dwóch wymiarach, a mianowicie wewnątrz przedsiębiorstwa, aby właściwie zorganizować funkcjonowanie firmy i wykorzystać najowocniej jej potencjał, oraz na zewnątrz przedsiębiorstwa, aby budować skutecznie relacje biznesowe firmy z szeroko rozumianym otoczeniem, w którym w rzeczywistości komunikacja odbywa się także z ludźmi. Obydwa te wymiary są równie istotne dla osiągania trwałego sukcesu w biznesie.


W wymiarze wewnętrznym, kluczowe wydaje się na wstępie zaangażowanie w przedsiębiorstwie właściwych pracowników, którzy swoimi umiejętnościami i kompetencjami będą harmonijnie rozwijać biznes i realizować cele przedsiębiorstwa, podążając za przywódcą. Nie jest to bynajmniej łatwa kwestia, gdyż najlepsze kwalifikacje nie wystarczą, aby powstały efektywnie pracujące zespoły w specyficznej kulturze danej organizacji. Nawet, gdy uda się zbudować zespoły, to w ich codziennej pracy pojawiają się wyzwania, problemy, konflikty, potrzeba kreatywności, podejmowania decyzji, komunikowania się i wobec tego niezbędna jest aplikacja wiedzy psychologicznej, aby tę codzienną pracę przekuć w sukces.

Przedsiębiorstwo powinno też odpowiednio motywować pracowników, aby czuli się docenieni i aby stworzyć im komfortowe warunki pracy i życia.

Przedsiębiorstwo to żywa tkanka i trzeba poznać mechanizmy psychologiczne oraz techniki wpływu społecznego, aby móc nim skutecznie zarządzać.
W wymiarze zewnętrznym, przedsiębiorstwo wchodzi w interakcje z otoczeniem, gdzie realizacja indywidualnych celów wymaga zdolności interpersonalnych i wiedzy, w jaki sposób te relacje kształtować dla osiągnięcia oczekiwanych efektów.

Wszak w otoczeniu proces komunikacji odbywa się de facto z drugim człowiekiem, choć może on reprezentować odbiorcę, dostawcę, partnera biznesowego, instytucję lub społeczeństwo. W efekcie od umiejętności i kompetencji psychologicznych, ale też znajomości zasad negocjacji, public relations, czy społecznej odpowiedzialności biznesu zależy osiąganie celów przedsiębiorstwa w szeroko rozumianym otoczeniu przedsiębiorstwa.


Reasumując, w biznesie wiedza psychologiczna wydaje się być nieodzownym elementem sukcesu tworzonego przecież przez ludzi i w interakcjach z ludźmi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizuje program studiów podyplomowych „Psychologia w biznesie” nieprzerwanie od 2007 r.

Celem studiów jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności psychologicznych menadżerów wszystkich szczebli. Nacisk położony jest na rozwój kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, autoprezentacyjnych, ale w toku studiów słuchacze poznają także kluczowe zagadnienia wspierające skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Program jest tak skonstruowany, aby dostarczyć niezbędną wiedzę, ale także w postaci warsztatów i treningów nauczyć się ją wykorzystywać i stosować w praktyce. Słuchacze poznają psychologię ukierunkowaną na jej aplikacyjny wymiar w środowisku biznesowym zgodny z najnowszymi trendami.


dr Anna Odrobina


kierownik studiów podyplomowych „Psychologia w biznesie”


Krakowska Szkoła Biznesu UEK

https://www.ksb.biz.pl/

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI