Psychologia - czy warto?

inne Praktycznie

Czy warto studiować psychologię? Czego właściwie możesz się dzięki temu nauczyć, co dadzą Ci zdobyte umiejętności? Użyteczną wiedzę, pewną pracę, niezłe zarobki? Poniżej porcja informacji, które pomogą w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania i być może przekonają do decyzji o studiowaniu psychologii.

Psychologię można studiować na największych polskich uniwersytetach oraz na kilkunastu uczelniach prywatnych (lista wszystkich szkół na ostatnich stronach informatora, więcej na www.charaktery.eu).

Studiowanie psychologii już od lat cieszy się wielką popularnością, wydziały które ją wykładają należą do najbardziej obleganych. O jeden indeks na największych uniwersytetach ubiega się zwykle kilkanaście osób (rekord padł w 2010 roku na Uniwersytecie Wrocławskim – o jeden indeks walczyło 33 kandydatów).

Rekrutacja na studia opiera się na wynikach egzaminu maturalnego. Wybierając kandydatów, uczelnie biorą zwykle pod uwagę oceny z 2–4 przedmiotów zdawanych na maturze. Liczbę tych przedmiotów, ich listy z podziałem na obowiązkowe i nieobowiązkowe uczelnie ustalają samodzielnie. Np. w ubieg­łym roku na Uniwersytecie Warszawskim premiowane były oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i przedmiotu do wyboru (można było wskazać m.in. geografię, chemię, fizykę, filozofię).

Na naszej stronie internetowej www.charaktery.eu na bieżąco informować będziemy o szczegółowych zasadach rekrutacji na rok 2012/2013, ogłaszanych przez poszczególne uczelnie.

Ilu na miejsce?

Wybierając uczelnię warto zwrócić uwagę na to, ilu kandydatów zgłasza się na jedno miejsce na wymarzonym kierunku, jak wyglądają praktyki, które zapewnia uniwersytet, jakie przedmioty trzeba obowiązkowo zrealizować w toku studiów, a które są dobrowolne. Większość tych informacji znajdziemy na stronie internetowej wydziału czy instytutu. Jeśli kogoś interesują wyjazdy zagraniczne, może sprawdzić, z jakimi zagranicznymi uczelniami podpisano umowy o wymianie studenckiej. Standardowo są to Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, ale także: Portugalia, Austria, Belgia, Turcja, Szwajcaria, Litwa czy Czechy. Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu możemy się udać na wymianę do Kanady czy USA, Rosji i Izraela, a to tylko kilka pozycji z bogatej oferty, którą można znaleźć na stronie internetowej.

Warto zorientować się również, kiedy uczelnia organizuje dni otwarte. To doskonała okazja, by zdobyć informacje na temat studiów, zobaczyć samą uczelnię i jej studentów z bliska, porozmawiać z nimi i uzyskać wiele cennych informacji płynących z osobistego doświadczenia. Jeśli ktoś nie ma możliwości przyjazdu na dni otwarte, pomocą służy Facebook. Modne stało się ostatnio wyszukiwanie starszych kolegów z przyszłej uczelni i zadawanie im pytań za pośrednictwem Sieci.
Informacje na temat liczby kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na przykład na portalu uczelnie.pl, który co roku przeprowadza Ranking popularności kierunków. Ostatnia edycja pokazała, że na Uniwersytecie Gdańskim o jedno miejsce na kierunku psychologia ubiegało się średnio 14,4 osoby; na Uniwersytecie Jagiellońskim – 12,6; na Uniwersytecie Łódzkim – 11,4; na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10,7.

Studenci psychologii

Studia psychologiczne trwają zasadniczo pięć lat i kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego i magisterskiego. Pierwsze trzy lata studiów psychologicznych obejmują zagadnienia podstawowe z psychologii poznawczej, biologii i neuronauki, filozofii, historii psychologii, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii.

Kolejne dwa lata studiowania na większości uczelni zależą od studenta. Uczelnie dają w tym okresie sporą wolność w wyborze przedmiotów, co umożliwia specjalizację. I tak np. będąc studentem Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, można wybierać przedmioty, które pozwolą na specjalizację z zakresu psychologii pracy, reklamy i marketingu, rehabilitacji, opieki paliatywnej i terminalnej, sportu, komunikacji marketingowej i public relations, interwencji kryzysowej. Wśród proponowanych przedmiotów jest nawet – to w IPS UJ absolutna nowość – psychologia designu. Z kolei np. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oferuje swoim studentom specjalizację ze stosowanej psychologii zwierząt.

...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI