Przerwany amerykański sen

Wstęp

Cztery lata temu ostrzegał Amerykę, że zmierza – niczym Titanic – na dno. Amerykański psychiatra prof. PETER C. WHYBROW przewidział kryzys amerykańskiego rynku. Przyczyny kryzysu tkwią w naszej postawie – ciągle więcej, nigdy dość!

ALEKSANDER KRÓL: – Skupienie na swoich coraz większych potrzebach, to Pana zdaniem główna przyczyna kryzysu ekonomicznego. Jakie skutki psychologiczne może spowodować taka postawa?
PETER C. WHYBROW:
– Potrzeba posiadania jest widoczna u wszystkich zwierząt. To dzięki temu mechanizmowi mogą przetrwać i skutecznie walczyć z rywalami. U człowieka również obserwujemy naturalną skłonność do egoizmu, zainteresowania sobą. Na szczęście jesteśmy też zdolni do empatii, dzięki której możemy zrozumieć sytuację innych ludzi i wczuć się w nią. Uświadamiamy sobie, że pomaganie im może w przyszłości przynieść korzyści również nam. Egoizm jest nieodwracalny, kierujemy się nim w naszym zachowaniu instynktownie. Możemy sobie to jednak – dzięki kulturze – uświadomić. Kultura może nie tylko napędzać naszą chciwość i materialne ambicje – tak się działo w Ameryce przez ostatnie dwadzieścia lat, ale również może pomóc jednostkom skierować swoje działania na rzecz dobra wspólnego, któryc...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.POLECAMY

Przypisy