Przemoc

Psychologia i życie

Ostatnio przeglądałem wyniki badań jednej z ogólnopolskiej sondażowni na temat rozpowszechnienia przemocy w naszym kraju. W badaniu zadawano pytania na temat przemocy w najbliższej okolicy oraz w Polsce. Wyniki były jednoznaczne. Jako przykład podajmy rozkład odpowiedzi na pytanie o powszechność zjawiska przemocy. 1% badanych twierdził, że przemoc jest zjawiskiem powszechnym, występuje niemal w każdej rodzinie w najbliższej okolicy, natomiast w odniesieniu do przemocy w całym kraju analogiczny procent był pięciokrotnie wyższy. Podobne wyniki występowały w odniesieniu do innych natężeń przemocy – zawsze wyniki dla całej Polski były mniej korzystne niż dla najbliższej okolicy. Co takiego sprawia, że własną okolicę traktujemy jako „lepszą” od reszty kraju? Zjawisko to miało charakter ogólnopolski – występowało zarówno w województwie małopolskim, jak i w pomorskim. Oczywiście matematycznie takie zjawisko jest niemożliwe. 
To oznacza, że problem tkwi gdzie indziej – związany jest zapewne z różnymi kryteriami oceny zjawisk występujących obok na...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI